Milda depressioner och stark rädsla för insulinkänningar är vanligt vid diabetes, liksom att undvika obehagliga diabetessituationer. Känslor och beteenden som ofta påverkar blodsockerkontrollen negativt.
Nu undersöks vilken effekt regelbundna möten med en KBT-psykolog har på långtidsblodsockret hos personer med svårkontrollerad typ 1-diabetes. Går det att slå två flugor i en smäll och få bukt med den psykiska ohälsan och det opålitliga blodsockret på en och samma gång?
140 patienter ingår i studien, där hälften får gå i kognitiv beteendeterapi, KBT, hos en diabetespsykolog minst fem gånger under tre månader, med två uppföljningar halvåret efter. Den andra hälften lottas till vanlig diabetesvård.
– Inom diabetesvården har det varit för lite fokus på hur psykosociala aspekter kan hindra bra blodsockerkontroll. Få diabetesmottagningar har i dag tillgång till en psykolog, säger Therese Anderbro, psykolog och forskare vid Stockholms universitet, som ligger bakom studien tillsammans med Markus Lind, professor vid Göteborgs universitet.

KBT-BEHANDLINGEN UTFORMAS individuellt och fokus är på att nå bra blodsockerkontroll.
– Det primära målet är att få ner HbA1c, men minst lika viktigt är det att titta på hur diabetesrelaterad stress, livskvalitet och rädsla för hypoglykemi påverkas av psykologträffarna, säger Therese Anderbro, som har utbildat diabetespsykologerna inför studien.
Under utbildningen fick psykologerna lära sig om diabetes, men även prova att sticka sig och testa sensorer och pumpar för att bättre kunna förstå studiedeltagarnas situation. 
Svårkontrollerat blodsocker kan ha många bakomliggande orsaker. Det kan bero på depression, ångest, rädsla för hypoglykemi, teknikproblem, negativa tankar eller känslor kring sin diabetes eller brist på motivation och ork. 
Studien är inte klar, men redan nu går det att se att det vanligaste problemet hos studiedeltagarna är rädsla för hypoglykemi, berättar Therese Anderbro.
– Många med den här rädslan har strategin att lägga sig för högt, för då känner de sig trygga. Det är effektivt mot ångest, men dåligt för blodsockerkontrollen, säger hon.