Bli medlem Ge gåva

Nervsystemet

Den kanske vanligaste komplikationen av långvarig typ 1-diabetes uppstår i nervsystemet.

Nervskadorna är av olika typ och med olika svåra eller inga symtom alls. Framför allt blodsockerförhöjningen vid diabetes har betydelse för uppkomsten av nervskador, samt hur länge man har haft sin diabetes.

Efter 15-20 år med sjukdomen har ungefär hälften av alla med diabetes nervskador, de flesta bara måttliga besvär.

Nervskador och symptom

Den vanligaste nervskadan är nedsatt känsel i underben och fötter, vilket kan leda till att man inte känner av att skorna skaver eller att man har en sten i skon. Det kan i sin tur leda till sår. Ofta förekommer även muskelsvaghet, som leder till utplaning av fotvalven. Det är viktigt att fotbekymmer upptäcks tidigt så att fotsår kan förebyggas med fotvård och lämpliga skor. Stickningar och domningskänsla är andra symptom vid nervpåverkan. Orsaken till att nerverna till fötterna och benen är mest utsatta beror på att långa nerver är mer sårbara än korta. Läs mer om komplikationer i fötterna: diabetes typ 1 och fötter.

En annan typ av nervskada vid diabetes drabbar de nerver som styr de inre organens arbete oberoende av vår vilja tex magsäckstömning, blodtrycksreglering, svettning. Fördröjd magsäckstömning (gastropares) och försämrad tömning av urinblåsan och tarmen är andra symptom till följd av nervskada.

Fördröjd magsäckstömning

Personer med diabetes som har fördröjd magsäckstömning får kraftigt förlängd passagetid för nästan all fast föda, en komplikation som uppmärksammats mycket de senaste åren. Symptom kan vara tidig mättnadskänsla, fyllnadskänsla och illamående. Fördröjd magsäckstömning kan också leda till obalans i blodsockret, eftersom huvuddelen av måltiden ligger kvar i magsäcken när insulineffekten är som kraftigast. Resultatet blir insulinkänning. Ett råd vid denna komplikation är att minska fiberhalten i kosten (den som normalt rekommenderas vara hög!), och att undvika stora måltider och fet mat. Det kan vara en bra idé att pröva sig fram i sin insulinbehandling med hjälp av blodsockermätning.

Nervskada som påverkar sexlivet

Många faktorer som kan påverka sexlivet är också kopplade till diabetes. Till exempel högt blodsocker, högt blodtryck, nerv- och kärlskador samt hjärt- och kärlsjukdomar. Både kvinnor och män kan drabbas av att lusten till sex minskar och att det är svårt att genomföra ett samlag. Läs mer under sexuella problem

Behandling

Nervskadan är svår att behandla, ofta får man inrikta sig på att lindra symtomen.

Senast uppdaterad 13 oktober 2022