Kan en lösning finnas på plats redan till skolstarten i augusti 2021?
– Vi har bett om att få förslag kring just det här i en snabbare delutredning. När vi fått ett förslag kommer vi att arbeta med det så snabbt som möjligt. 

Om utredningen kommer fram till att tillfällig föräldrapenning inte fungerar som lagrum – ställs frågan på ruta noll då, eller presenteras en alternativ lösning?
– Regeringen bedömer att det här handlar om en återgång till hur det fungerade tidigare, före domen från Högsta förvaltningsdomstolen 2016 och Försäkringskassans omtolkning av praxis. 

Ibland tar det veckor att ens hitta personal att lära upp, ibland är alla som kan barnets diabetes borta – omfattar ”instruera personal” sådana luckor också?
– Exakt hur förslaget kommer att se ut får vi se när utredaren lämnar sin delutredning. Men i direktiven från regeringen framgår det att utredaren ska ta fram en lösning på problemet som finns i dag.

Hur ska föräldrar som inte kan ta semesterdagar eller inte har råd att stå utan inkomst göra här och nu?
– Det här är en väldigt svår situation och vi arbetar på för att snabbt få förslag på bordet som löser situationen. Jag vet att många föräldrar kämpar med det här.

Många föräldrar känner att samhället sviker dem när de behöver det som mest. Vad säger du till dem som tappat tilltron till systemet?
– Att det ska förändras. Här finns ett uppenbart stort problem som sätter käppar i hjulet för människor, det är vår plikt som politiker att förändra det.

Ur Allt om Diabetes 2/21

Diabetesförbundets föräldraråd har listat 14 situationer då föräldrar måste avstå från jobb för att hantera sitt barns typ 1-diabetes. Listan och synpunkter har lämnats till Vab-utredningen. Läs listan här.