Bli medlem Ge gåva

Hypoglykemi

Lågt blodsocker, även kallad hypoglykemi, innebär att du har fått för mycket insulin förhållande till vad du har ätit eller hur mycket du har rört på dig.

Tillståndet kan bli allvarligt om du inte upptäcker i tid att du håller på att bli för ”låg” i ditt blodsocker. Det är viktigt att känna igen symtomen och alltid ha druvsocker nära till hands så att du snabbt kan få upp blodsockret. Finns inget druvsocker att tillgå går det bra med söt dryck eller något annat som innehåller socker.

Symtom på hypoglykemi

Symtomen kan variera mellan olika individer men vanliga symtom när blodsockret sjunker ner mot 3mmol/l är:

 • Hungerkänsla
 • Skakningar/darrighet
 • Blekhet
 • Oro
 • Hjärtklappning
 • Sänkt uppmärksamhet
 • Sluddrigt tal
 • Förvirring
 • Minnesstörningar
 • Irritation/aggression
 • Avvikande beteende
 • Svaghet
 • Akut synstörning

Om blodsockret sjunker ytterligare kan fler symtom tillkomma:

 • Stickningar och domningskänsla runt munnen.
 • Fokala neurologiska bortfall - kan te sig som stroke med t ex halvsidig förlamning
 • Kramper
 • Koma

Listan på symtom skriven är av Stig Attval, Docent. Diabetescentrum / SU, Internetmedicin.se. 

 

Närstående kan få lära sig att ge en injektion med glukagon, som höjer blodsockret snabbt. På sjukhus eller vid ambulanstransport injiceras sockerlösning (glukos) direkt i blodet.

Nästan alla med typ 1-diabetes råkar ut för symtom på lågt blodsocker men inte alla får allvarliga hypoglykemier. När man har haft diabetes länge ändras ofta symtomen på hypoglykemi och blir inte längre lika tydliga. Risken för hypoglykemi kan öka ju närmare normala blodsockervärden du ligger, men med bra tekniska hjälpmedel och god kunskap i blodsockerkontroll och hur du förebygger hypoglykemi minskar du risken för låga värden.

Om du har ett pressat blodsocker och lågt HbA1c så är symtomen vid lågt blodsocker mindre framträdande. För små barn (<5år) är hypoglykemier extra allvarliga eftersom det finns en risk för bestående skada på deras ännu inte helt utvecklade hjärna.

Vad ska jag göra om jag misstänker att någon har lågt blodsocker

Fråga om personen har diabetes. Kan hen svälja så ge socker i form av söt dryck saft eller läsk (inte light dryck, innehåller inget socker), godis, druvsocker, honung, frukt. Ring efter ambulans på 112. Är personen medvetslös lägg hen i framstupa sidoläge tills ambulansen kommer. Om hen krampar lägg hen i framstupa sidoläge och försök hålla andningsvägar fria.

Ge aldrig insulin!

Kroppens försvar mot lågt blodsocker

Många med typ 1-diabetes och deras anhöriga är rädda för att det låga blodsockret ska leda till döden.

Kroppen har system som motverkar att blodsockret blir alltför lågt. Vi har ett lager av så kallat glykogen i musklerna och framför allt i levern. Detta glykogen omvandlas till socker när blodsockernivån börjar bli låg, om det har gått alltför många timmar sedan föregående måltid. Detta händer till exempel när vi sover. Det får nämligen inte bli tomt på socker i blodbanan eftersom hjärnan inte kan fungera då. Övriga organ fungerar också dåligt om blodsockernivån blir alltför låg.

Det som händer i kroppen är att vi har ett antal blodsockerhöjande hormoner som adrenalin och glukagon (stresshormoner) men även kortisol och tillväxthormon som frisätts när blodsockret blir för lågt. Det är dessa hormoners verkan som gör att personen med diabetes vaknar på morgonen även om hen har haft ett lågt blodsocker under natten. Detta system fungerar inte lika bra efter alkoholintag eller om det inte finns så mycket glykogen i förrådet, vilket kan hända efter kraftig insulinkänning under samma dygn. Då kroppen inte hunnit fylla på förrådet igen.

Senast uppdaterad 8 april 2024