Bli medlem Ge gåva

Diabetes

Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv. En del av vårt arbete är att underlätta livet för dem som lever med diabetes. Här samlar vi information om kost, motion, egenvård och behandlingsmetoder. Med rätt kunskap går det att göra vardagen till din, inte till sjukdomens.

Diabetes typ 1

Diabetes typ 1

Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt upphört. Alla personer med typ 1-diabetes behandlas med insulin. Insulin kan bara ges i form av injektioner. 

Läs mer om Diabetes typ 1

Vad är diabetes?

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att blodsockret är för högt. 

Hur vanligt är diabetes?

Uppemot 600 000 personer har diabetes i Sverige idag, av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes. Det är ca 150 000 i Sverige som har sjukdomen utan att veta om det.

Vad är skillnaden mellan typ 1- och typ 2-diabetes?

Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar som har högt blodsocker som gemensam nämnare. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Insulin kan bara ges i injektioner, så en person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom. 

Typ 2-diabetes är mer komplex. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till.

De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen. 

Varför får man diabetes?

Eftersom det finns olika typer av diabetes skiljer sig också anledningarna till att man utvecklar sjukdomen.

Vid typ 1-diabetes angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist. Varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna vet man inte. Många forskare menar att det krävs en kombination av dels ett ärftligt anlag och dels någon yttre miljöfaktor. Det är inte bara barn som insjuknar i diabetes typ 1 utan det kan ske även vid vuxen ålder.

Typ 2-diabetes beror antingen på att kroppen inte kan producera tillräcklig mängd insulin eller för att kroppscellerna förlorar sin insulinkänslighet. Det finns en rad faktorer som spelar in och arvsanlag spelar en stor roll för risken att utveckla typ 2-diabetes. Andra faktorer som påverkar är övervikt, en inaktiv livsstil, stress och även hög ålder då risken för att utveckla typ 2-diabetes ökar ju äldre du blir.

Hur många dör av diabetes?

Varje dag dör cirka sex personer i Sverige där diabetes är den underliggande dödsorsaken. Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister dog 2317 personer under 2022 till följd av diabetes. 

Kan man bli frisk från typ 1-diabetes?

Svaret är i princip nej. Det pågår forskning/behandling med transplantation av insulinproducerande celler och även försök med att försöka stoppa den autoimmuna process som gör att de insulinproducerande cellerna slutar producera insulin. Men sjukdomen kan i dagsläget inte botas.

Kan man bli frisk från typ 2-diabetes?

Svaret är i princip nej, men du kan bli symtomfri. Med ändrade levnadsvanor, framför allt mat, fysisk aktivitet och minskad stress, så kan blodsockret hållas på en normal nivå. Det kan uttryckas som att en person med typ 2-diabetes med normalt blodsocker är villkorligt frisk. Villkoret är att patienten fortsätter med bra levnadsvanor.

Vilka är symtomen på diabetes?

De klassiska symtomen är att känna ökad törst, att kissa oftare och större mängder, och viktnedgång. Ytterligare tecken kan vara trötthet, att man ser suddigt, får klåda i underlivet (hos kvinnor) och upprepade urinvägsinfektioner. Insjuknandet i typ 1-diabetes kan försiggå under en period – från några dagar till några veckor – och symtomen är tydliga. Vid typ 2-diabetes kan blodsockret stiga långsamt under lång tid, och symtomen är mer otydliga. 

Hur behandlas diabetes?

Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

Vid typ 1-diabetes måste personen få insulin via injektioner i kroppen med hjälp av en spruta eller insulinpump. Insulin är ett livsviktigt hormon och kan endast ges via injektioner. Vid typ 2-diabetes är grunden alltid att se över och förändra levnadsvanor, ofta med tillägg av något läkemedel. Det är inte ovanligt att en person som haft typ 2-diabetes under flera år behöver tillföra kroppen insulin via injektioner. 

Vad ska jag göra om en person med diabetes plötsligt mår dåligt?

Det mest troliga är att personen drabbats av för lågt blodsocker. Ord som används för begreppet lågt blodsocker är känning, insulinkänning, hypoglykemi, hypo, vara låg, ligga lågt, sockerfall. Allt detta betyder lågt blodsocker. Vanligt förekommande symtom är blekhet, skakningar i framför allt händer och armar, svettning, hunger, svårt med koncentration och beslutsfattande samt irritation. Det bästa är om du kan mäta blodsockret, men kan du inte göra det så ge personen något sött att dricka eller äta. Ge aldrig insulin! Om personen inte kan svälja ska du inte ge något att äta eller dricka. Ring 112 för att få råd om hur du ska göra.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har diabetes?

Om du misstänker att du har diabetes kan du alltid vända dig till närmaste vårdcentral/husläkarmottagning eller sjukhus.

Butik

Butiken

Stötta diabetesforskningen! I vår butik säljer vi bland annat tygkassar, kepsar, kläder och smycken. Där finns också broschyrer och informationsmaterial och annat som ökar kunskapen om diabetes. Välkommen in!

Gå till butiken
Senast uppdaterad 19 februari 2024