Bli medlem
Forskning

Tidningen Allt om Diabetes

Allt om Diabetes är Svenska Diabetesförbundets medlemstidning som utkommer med 6 nummer varje år.

Allt om Diabetes innehåller senaste nytt om diabetes, om forskning, om nya hjälpmedel och behandlingsmetoder. Den tar upp aktuella vård- och samhällsfrågor som rör människor med diabetes och deras närstående, men speglar också "vanliga människors" vardag och hur de klarar av sin egenvård.

Tidningen bevakar även förbundets och lokalföreningarnas arbete, samt har förbundsmärkta sidor både för Diabetesförbundet och Ung Diabetes. 

Vår medlemstidning är uppskattad medlemmar, och den är en viktig källa till information både för medlemmar, beslutsfattare och vårdpersonal. Detta är något vi vill att den ska fortsätta vara och något vi strävar efter i varje nummer vi gör.

Svenska Diabetesförbundets tidning

Tidningen Allt om Diabetes ägs av och är organ för Svenska Diabetesförbundet. Den utkommer med sex nummer om året.

Upplaga

Cirka 25 000 exemplar. 

Senast uppdaterad 11 augusti 2021