Bli medlem Ge gåva

Val 2022

I år är det val i Sverige och för Svenska Diabetesförbundet är det ett viktigt år. Vi vill att politiker som väljs den 11 september ska få bästa förutsättningarna för att ta nödvändiga och riktiga beslut i diabetesfrågor under mandatperioden. Samtidigt vill vi att du som lever med diabetes, eller nära sjukdomen, ska veta hur de olika partierna står i diabetesfrågorna.

Diabetesfrågorna ska enligt oss alltid stå högt på politikernas agendor, oavsett om det är val eller inte. Men just inför valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige sätts det lite extra fokus på att föra fram våra åsikter och lösningsförslag när det gäller den förbättringar av svenska diabetesvården. Svenska Diabetesförbundet deltog på Järvaveckan och i Almedalen, är med på seminarier och skriver debattartiklar, samt träffar politiker i enskilda diabetessamtal om utveckling av diabetesvården och om hur det är att leva med sjukdomen.  

3 FRÅGOR MED EXTRA FOKUS 2022

  • Ojämlik vård
  • VAB och trygga skoldagar
  • Uppdatering av nationella riktlinjerna för diabetesvård

Vad tycker partierna i viktiga frågor för dig med diabetes?

Vi ställde dessa fem frågor inför valet 2022 till de svenska riksdagspartierna, vill du veta svaren? De kommer finns i vår medlemstidning Allt om Diabetes nummer 4 som kom i augusti. Inte medlem eller prenumerant, bli det!

  1.  Ett hål i lagen gör att föräldrar till barn med diabetes inte kan vabba för att hjälpa sitt barn till trygga skoldagar – hur vill ni lösa frågan?
  2. Varannan person med typ 2-diabetes når inte blodsockermålet i de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Hur tänker ni förbättra typ 2-vården?
  3. Vilka medicintekniska hjälpmedel du får beror på var i landet du bor. Regionala upphandlingar skapar i dag en ojämlik vård – hur ska ni minska skillnaderna?
  4. Ska tandvård ingå i högkostnadsskyddet?
  5. Hur vill ni höja kunskapen om diabetes

Diabetesdialoger

I juni träffade ordförande Björn Ehlin Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, se bilden nedan,  Lina Nordqvist, sjukvårdspolitisk talesperson (L),  Johan Hultberg, riksdagsledamot (M) och i augusti Kristina Nilsson (s), vice ordförande i socialutskottet, för enskilda samtal om diabetesfrågor. Det planeras för ytterligare samtal med nationella beslutsfattare före och efter valet. 

 

Här kan du läsa om vårt arbete med påverkan och opinionsbildning, som sker hela tiden, inte bara under valåren. 

Senast uppdaterad 26 augusti 2022