I Arkansas i den amerikanska Södern är en av tre invånare överviktig. Det gäller både barn och vuxna.
Joe Thompson, som tidigare var delstatens hälsominister, har sett en alarmerande ökning av övervikt bland barn. 35 procent av förskolebarnen i Arkansas är nu överviktiga. Denna utveckling har i sin tur bidragit till att fler drabbas av typ 2-diabetes.
– Bland vuxna är kopplingen tydligt etablerad, men nu börjar vi se samma mönster bland barn, så unga som 12–13 år. Tidigare fanns knappt typ 2 bland barn, men nu ser vi hur de redan i tidiga tonåren har så mycket övervikt att bukspottkörteln inte hinner i kapp. Omkring 24 miljoner barn och tonåringar i USA lider av övervikt, vilket är nästan en tredjedel. Forskning visar att dessa barn löper fyra gånger större risk att utveckla typ 2-diabetes.
Häromåret visade en landsomfattande studie av Journal of the American Medical Association att mer än 20 000 barn har typ 2 diabetes, trots att sjukdomen var mycket ovanlig bland barn för bara ett par decennier sedan.

DET ÄR ALLRA värst just i den amerikanska Södern och i de fattiga delstaterna längs bergskedjan Appalacherna, som länge varit hemvist för utbredd fattigdom och sociala problem. I delstater som Louisiana, Mississippi, West Virginia, Arkansas och Alabama lider en av tre vuxna av övervikt.
Joe Thompson tvivlar inte på orsakerna.
– Två faktorer sticker ut allra mest och det är ökat kaloriintag, kombinerat med minskad fysisk aktivitet. Den dåliga kosten har drivit utvecklingen. Sockerrik mat, snabbmat i enorma portioner, familjer som äter ute och köper med sig snabbmat mycket oftare än för ett par decennier sedan. Och just här i Södern är maten ofta stekt eller friterad snarare än bakad, kokt eller ångad, säger han.
– Vi har också problem med att allt fler åker bil överallt i stället för att använda kollektivtrafik, gå eller cykla. Vi har byggt våra bostadsområden utan trottoarer, trots att forskning visar att de som bor i promenadvänliga områden mår mycket bättre. Sedan tillbringar barn mer tid än någonsin med tv, spel och datorer. Problemet är dock inte begränsat till enbart Södern, utan har tilltagit även i storstäder i nordöstra USA, som New York och Washington DC.
Bill Dietz är professor på George Washington University i huvudstaden och en av USA:s ledande experter på övervikt bland barn. Han arbetade i regeringen under Barack Obama för att bekämpa övervikt och med Michelle Obamas landsomfattande initiativ för att minska övervikt bland barn och unga.
– Här i Washington DC ser vi hur de fattigaste bostadsområdena är de värst drabbade. Det finns ofta en väldigt begränsad tillgång till prisvärda livsmedel, grönsaker och färska råvaror. Den stadsdel som har mest övervikt har bara två livsmedelsbutiker på ett väldigt stort område. I stället handlar folk mat från kiosker på hörnet, eller köper färdiglagad snabbmat med mycket salt, fett och socker.
I stadsmiljöerna är stillasittande och brist på fysiska aktiviteter också ett växande problem. Även om det finns gott om trottoarer och möjlighet att röra sig i Washington DC så är det inte alltid tryggt att lämna hemmet.
– Hög brottslighet och våld i fattiga områden gör att föräldrarna ogärna vill gå ut och handla mat, samtidigt som barnen inte vill leka utomhus, så då blir det i stället snabbmat och barn som är inne och spelar tv-spel, säger Bill Dietz.
Det finns inte heller många lekplatser eller parker i dessa områden, vilket gör att barnen stannar inne.

YTTERLIGARE EN ROLL spelar skolorna, där många har slopat gymnastik och idrott till förmån för rigorösa prov som ska hjälpa eleverna att förbättra skolans testresultat.
– Tonvikten på prov innebär att många har försummat idrott. Det är väldigt kortsiktigt eftersom det inte bara leder till mer övervikt och ohälsa, utan även sämre utbildning. Forskning visar att eleverna tar in information bättre om de rör på sig och är friska. I synnerhet i fattiga områden är skolorna ofta den enda trygga platsen för barnen att utöva idrott, så när de drar ner på fysisk träning försvinner det enda tillfället för dessa barn att röra på sig. Men även om utvecklingen varit alarmerande är experterna optimistiska. De åtgärder som vidtas på regional nivå har ofta lyckats tämja problemen.
När Bill Dietz arbetade tillsammans med USA:s tidigare första dam Michelle Obama för att motverka ökningen av övervikt bland barn fokuserade de på bättre kost och mer rörlighet. Dietz talar varmt om en metod som kallas ”5210”.
– Den går ut på att barn ska äta minst fem frukter och grönsaker om dagen, ägna sig åt max två timmars skärmtid, minst en timmes träning och rörlighet och noll sockerrika drycker. Metoden har lyckats bra där den implementerats. Ju fler initiativ och lagändringar som en stad eller delstat genomför, desto tydligare blir den positiva utvecklingen. Det visar att vi kan lösa problemet.

I ARKANSAS TROR Joe Thompson att mer omfattande och ambitiösa program kan tämja utvecklingen.
– Det är inte våra gener som förändrats de senaste 40 åren, det är våra levnadsvanor och de kan vi förändra igen. Något som inte fungerar är att försöka åtgärda bara en faktor i taget. Här i Arkansas var det många skolor som tog bort läskmaskinerna, men då drack många barn i stället mer läsk hemma eller efter skolan. Så vi måste ha en helhetssyn på förändringen, där skolor, familjer, offentliga miljöer, kyrkor och civilsamhälle samverkar.

ÄVEN THOMPSON PRÄGLAS av en hoppfullhet som kanske är karaktäristisk för den amerikanska folksjälen.
– Mitt mantra är ”we gotta make the healthy choice be the easy choice”. Det enklaste alternativet bör vara det mest hälsosamma. Nu är det ofta tvärtom så att det billigaste och enklaste är ohälsosam snabbmat och stillasittande.

Diabetes i USA

  • Över 30 miljoner amerikaner, nästan 10 procent av befolkningen, lever med någon typ av diabetes.
  • Diabetes typ 2 dominerar stort. Hela 29 miljoner människor har sjukdomen.
  • Ytterligare 84 miljoner vuxna uppskattas ha prediabetes, ett tillstånd som ofta leder till typ 2 inom fem år om det inte behandlas.
  • Diabetes är den sjunde vanligaste dödsorsaken i USA.

Källa: American Diabetes Association.