Det påminner om brottning, men barnen är uppdelade i två lag. Så fort tränaren blåser i visselpipan ska ena laget försöka trycka undan det andra laget. Vilka som vinner är lite oklart, men det gör inget. Alla skrattar. I taket kämpar fläktarna mot värmen och förlorar. Några föräldrar försöker förgäves svalka sig genom att vifta med broschyrer, men barnen verkar inte ha några större problem med temperaturen. De brottas, lyfter vikter och springer på löpband.
Allt började för ett par år sedan när läkaren Loretta Warnakulasuriya och hennes kollegor i staden Negombo på västra Sri Lanka hade börjat notera att allt fler barn var överviktiga. När de försökte påtala problemet för föräldrarna möttes de av oförstående blickar. På Sri Lanka är det hög status att vara lite överviktig.
– Jag träffade till och med en mamma som hade fått pris eftersom hennes flicka var den fetaste flickan i byn. Hon var stolt. Det skulle firas, säger Loretta Warnakulasuriya.

ÖVERVIKT ÄR INTE problemfritt utan riskerar att leda till högt blodtryck och typ 2-diabetes. För att ta reda på omfattningen av problemet startades en diabetesklinik i Negombo. Tanken var att undersöka 14 000 skolbarn och ta reda på om dessa låg i riskzonen för att få typ 2-diabetes. Resultaten var värre än väntat. 27 procent av barnen var överviktiga och 40 procent ansågs ligga i riskzonen.
Undersökningen, som är en av världens största i sitt slag, bygger på enorma mängder data. Förutom vikt och längd har man tagit reda på barnens blodsockernivåer och fettsammansättning. Föräldrarna har fått svara på detaljerade frågor om allt från inkomst och utbildningsnivå till hur länge barnet ammades när det  var litet och hur mycket tid som i dag ägnas åt att titta på tv.
– Vi har inte haft så mycket diabetes på Sri Lanka, men våra barn blir allt fetare på grund av mer västerländska vanor, säger Loretta Warnakulasuriya.

EFTER UNDERSÖKNINGEN HAR man fortsatt följa både de underviktiga och de överviktiga barnen i syfte att hjälpa dem nå en hälsosammare vikt. Barnen deltar i olika träningspass och föräldrarna får gå matlagningskurser. Var tredje månad görs uppföljande hälsokontroller.
Man har också upprättat en så kallad ECHOzon. ECHO är en förkortning för Ending Childhood Obesity och zonen syftar till att engagera så många aktörer som möjligt. Det handlar om att skapa ett samarbete mellan exempelvis stadsplanerare, skolor, politiker och föräldrar i barnens närmiljö. Satsningen beskrivs som lyckad.
Peter Bergsten, professor i diabetes- och överviktsforskning vid Uppsala universitet, har varit delaktig i Sri Lanka-projektet. Han har till exempel hjälpt till att sammanställa data.
I Uppsala är ungefär vart femte barn överviktigt. Nu förs diskussioner om att upprätta en ECHO-zon även i Sverige. I dag finns bara tio runt om i världen och de goda resultaten från Sri Lanka inspirerar.
– Det visar att det går att bromsa fetmaepidemin om man går samman, säger Peter Bergsten.

Sri Lanka 

  • Sri Lanka har cirka 20 miljoner invånare.
  • Typ 2-diabetes blir allt vanligare bland barn. Västerländska vanor och för lite motion tros ligga bakom ökningen.
  • Mellan fyra och fem procent av de överviktiga barnen, upp till 18 år, har diabetes typ 2. Bland den vuxna befolkningen är siffran drygt tio procent. Det är en dramatisk ökning jämfört med hur det såg ut för bara tio år sedan.