Bli medlem
Ge en gåva
Förebyggande insatser mot diabetes typ 2 i Australien

Förebyggande insatser mot diabetes typ 2 i Australien

I Australien diagnostiseras en ny person med diabetes var femte minut. Problemet hänger ihop med en allt tyngre befolkning, men det finns förebyggande insatser som fungerar. Ett exempel är The life program, som hjälper människor i riskzonen att leva hälsosammare.

Diabetes är den snabbast växande sjukdomsdiagnosen i Australien, fler diagnostiseras i diabetes än i till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Utvecklingen går hand i hand med statistik som visar att ­australierna blir allt tyngre.
Landets gröna parti har lagt ett politiskt förslag om en särskild skatt på drycker som innehåller socker, men det har mött stort motstånd från övriga partier i senaten.
Idén välkomnas av bland andra Craig Bennett, ordförande för organisationen Diabetes Victoria.
– Vi har ett stort problem och en skatt på söta drycker är ett steg i rätt riktning för att angripa problemet med övervikt och fetma i Australien, säger han.

För åtta år sedan introducerade Diabetes Victoria ett förebyggande hälsoprogram, kal-lat The life program, med ekonomiskt stöd från hälsodepartementet. Hittills har 60 000 personer genomgått programmet, som fångar upp människor som befinner sig i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. På ytan liknar programmet Viktväktarna: deltagarna träffas i grupper eller över telefon och syftet är att äta nyttigare och röra på sig mer. Men där slutar likheterna, menar Amy Timoshanko, som är läkare och chef för programmets förebyggande arbete.
– Viktväktarna och liknande tjänster handlar om att gå ner mycket i vikt på kort tid. Här har vi satt upp långsiktiga mål som handlar om att förändra sin livsstil. Varje grupp blir som en stödgrupp, där jobbiga saker kan komma upp till ytan. I utvärderingarna efteråt skriver många att det är det som har varit bäst, stödet från de andra.
Deltagarna träffas varje vecka under åtta veckor. Varje träff har ett tema, till exempel stress, motion eller hälsosam mat, och en expert på det aktuella ämnesområdet har bjudits in.

Möten hålls över hela delstaten och en framgångsfaktor bakom programmet är att de har nått ut bra på landsbygden.
– En av våra rekryteringsmetoder är att vi har kontaktpersoner som är ute på lokala event och berättar om programmet, säger Amy Timoshanko.
En annan väg in är att allmänläkare remitterar patienter som ligger i riskzonen. Det finns även ett nummer man kan ringa och en hemsida där man kan ta ett test som visar om man riskerar att utveckla diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar.
– Det svåra är att få människor att erkänna för sig själva att de faktiskt riskerar att utveckla en kronisk sjukdom på sikt. Många tar ju tag i det först när de har fått diagnosen. Men allmänhetens kunskaper om diabetes är större nu än när vi startade för åtta år sedan och det råder en hälsotrend som gör att fler tar tag i problemet i tid. Vi får också draghjälp av hjärt-kärlsjukdomarna, som många är mer rädda för än diabetes, säger Amy Timoshanko.

Utvärderingar från programmet visar att deltagarna i genomsnitt reducerat sin risk för att utveckla diabetes med upp till 43 procent genom friskfaktorer som att röra på sig mer och äta nyttigare.
– Nu hoppas vi bara att vi får fortsatt finansiering från regeringen. Att förebygga är enda sättet att angripa den här epidemin av typ 2-diabetes som pågår i vårt land, säger Amy Timoshanko.