Ökande barnfetma är en global trend i stora delar av världen. Finland har gått i bräschen för att försöka få bukt med problemet och har infört flera så kallade Echo-zoner. I stället för att bara se övervikt och fetma som ett problem för individen att lösa har man lyft det
till en uppgift för hela det lokala samhället. Politiker, tjänstemän, skola, näringsliv och stadsplanerare går samman för att vända utvecklingen. Staden Seinäjoki med 60 000 invånare är det mest kända exemplet, där såväl vård och omsorg som skolor och kommun är engagerade sedan cirka tio år tillbaka. Delegationer från olika delar av världen har kommit på studiebesök för att se hur det ”finska undret” uppstått.
Uppsalaforskaren professor Peter Bergsten har besökt staden ett flertal gånger och är även delaktig i den vetenskapliga utvärderingen av projektet.
– Det speciella med Seinäjoki är att man gör konkreta saker, och att man lyckats få medvetenhet om projektet att sippra ner bland befolkningen, säger Peter Bergsten.

DET FÖREBYGGANDE ARBETET mot barnfetma sker i alla miljöer som barn vistas i. Det handlar om rådgivning kring kost och motion redan inom mödrahälsovården, som sedan följs upp av skolhälsovården. Den fysiska miljön i skolor och på skolgårdar anpassas så att fysisk aktivitet underlättas. Skolmaten innehåller inte socker och man har dragit ner på fettet. Dessutom byggs nya löpspår och barnen går och cyklar till skolan.
I början av projektet presenterades siffror som visade fantastiska resultat vad gäller minskning av övervikt och fetma. Siffrorna var dock inte tillräckligt underbyggda, enligt Peter Bergsten. Han deltar nu i en vetenskaplig uppföljning i samarbete med den finska folkhälsomyndigheten, och stabila siffror ska presenteras i vår.
Oavsett vad siffrorna visar är det ett intressant arbete som pågår i Seinäjoki. Peter Bergsten har bland annat pratat om hälsoprojektet med stadsdirektören och stadsarkitekten, som båda har en vision om att stadens utveckling ska präglas av hälsoaspekter.
– Att få en hel stad att arbeta med hälsofrågan är stort. Nu ska stadskärnan byggas om, och då finns det här perspektivet med i hela planeringen både när det gäller ute- och innerum. 
Peter Bergsten menar att det också är viktigt att staden inte ser hälsoprojektet som något tillfälligt.
– De har redan hållit på länge, och det finns inget slut. Det handlar om att förändra sättet att vara, och att förändra ett samhälle.

Finland

  • I Finland är 25 procent av alla pojkar mellan 2 och 16 år överviktiga och 16 procent av flickorna.
  • Övervikt är vanligare i Finland än i de övriga nordiska länderna och 20 procent av den vuxna befolkningen lider av fetma.
  • ECHO är en förkortning för Ending Childhood Obesity.
  • Seinäjoki har 60 000 invånare och ligger i Österbotten.
  • Skolelever i Seinäjoki har en längre daglig rast där olika fysiska aktiviteter erbjuds.
  • Skolluncherna innehåller nu mer grönsaker och mindre socker och animaliskt fett.