Bli medlem
Forskning

Redaktion

Kontakta Allt om Diabetes redaktion

redaktionen@diabetes.se 

Redaktör

Ulrika Lundberg
ulrika.lundberg@splayone.com
076-772 63 24

Ansvarig utgivare

Förbundsordförande Björn Ehlin
forbundsordforande@diabetes.se 

Prenumerationsärenden

Mathias Hägglund
prenumeration@diabetes.se
08-564 821 13

Annonser

Hanna Good, Rabalder Media
hanna@rabaldermedia.se
08 - 501 194 96

 

Eftertryck förbjudet utan skriftligt medgivande från redaktionen. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej.

Senast uppdaterad 18 januari 2022