Bli medlem Ge gåva

Policy för Allt om Diabetes

Tidningen Allt om Diabetes ägs av och är organ för Svenska Diabetesförbundet. Den är en av förbundets viktigaste informationskanaler och utkommer med sex nummer per år.

Redaktionell policy

Allt om Diabetes riktar sig främst till medlemmar i Svenska Diabetesförbundet och deras familjer. Andra målgrupper är övriga personer med diabetes, vårdpersonal, politiker, tjänstemän och andra som arbetar med frågor som berör Svenska Diabetesförbundets intresseområden.

Allt om Diabetes ger information om diabetes i vid mening och om livsvillkor för personer med diabetes – socialt, medicinskt och ekonomiskt. Aktuell forskning är ett centralt ämne och behandlas i varje nummer av tidningen.

Allt om Diabetes är ett forum för debatt i samhällsfrågor som rör diabetes. Frågor som förbundet driver finns med i tidningen, dels för att skapa opinion, dels för att medlemmarna ska få veta vilka frågor förbundet arbetar med. Tidningen ska också vara ett debattforum för den interna organisationen.

Allt om Diabetes ska informera om och debattera vårdfrågor samt belysa följderna av olika slags vård och behandling. Utvecklingen av mediciner och hjälpmedel bevakas och beskrivs ur såväl patient- som samhälls-perspektiv.

Allt om Diabetes är rikstäckande, vilket innebär att innehållet ska vara intressant för läsare oavsett var de bor. Tidningen ska sprida kunskap om vad som sker på olika plan i organisationen och på så vis öka samhörigheten.

Allt om Diabetes bör ha en balans mellan typ 1- och typ 2-diabetes, inte nödvändigtvis i varje nummer men i ett årsperspektiv. Varje utgåva bör dock ha åtminstone ett inslag för barn och ungdom.

Nya produkter uppmärksammas av tidningen. När det gäller nya livsmedel av olika slag är policyn mer restriktiv, eftersom utbudet av till exempel light-produkter är stort och svårt att bedöma.

Annonspolicy

Text i annons för produkt eller tjänst får inte antyda att människor med diabetes – i förhållande till andra – har särskilda behov eller önskemål.

Allt om Diabetes tillämpar en sedvanlig pressetisk bedömning vad gäller införande av annonser.

Produkter/tjänster på betald annonsplats i Allt om Diabetes innebär inte att Svenska Diabetesförbundet tar ställning till varans lämplighet. Redaktionen försöker i möjligaste mån kontrollera att de produkter som utannonseras inte är olämpliga. I övrigt hänvisas till läsarens eget omdöme och möjlighet att skaffa kompletterande information från annat håll.

Allt om Diabetes tar inte in annonser för insamlingar utanför förbundets egen verksamhet.

Annonsutrymmet får i varje utgåva vara maximalt 30 procent av sidantalet.

Annonser med diabetesanknytning

Reklam som avser produkter och tjänster riktade till människor med diabetes som särskild målgrupp eller på annat sätt har anknytning till diabetes jämställer Svenska Diabetesförbundet med information.

Reklam för produkt som är avsedd för oral konsumtion ska innehålla uppgift om sötningsmedel och i så fall vilket. Ord som "sockerfritt", "osockrat" eller "osötat" får inte förekomma i annons för produkt som innehåller sötningsmedel. Enda tillåtna formulering är livsmedelsverkets definition för produkter utan sockertillsats: "vanligt socker ej tillsatt".

Senast uppdaterad 24 januari 2022