Bli medlem Ge gåva

Policy för Allt om Diabetes

Tidningen Allt om Diabetes ägs av och är organ för Svenska Diabetesförbundet. Den är en av förbundets viktigaste informationskanaler och utkommer med sex nummer per år.

Redaktionell policy

Tidningen Allt om Diabetes ägs och utges av Svenska Diabetesförbundet, ansvarig utgivare är Förbundsordföranden. Utgivning sker med 6 nummer per år och publiceras i tre versioner; tryckt papperstidning, e-tidning, samt taltidning.

Målgruppen för tidningen är; personer som lever med diabetes – så som personer med diabetes och deras närstående – i alla åldrar och alla typer av diabetes, samt personer som i sin profession som arbetar med personer som lever med diabetes – så som beslutsfattare, makthavare och vårdpersonal.

Innehållet i tidningen skall ge inspiration och kunskap samt förmedla nyheter och smarta råd till de som vill må bra i din diabetes – både på insidan och utsidan. Tidningen bevakar alla frågor som berör diabetes, så som vårdpolitik, vetenskap och hälsa. I innehållet återfinns de senaste forskningsrönen, fördjupningar, reportage och intervjuer. Målet är att stärka och peppa de som lever med diabetes – inom områdena motion, mat, mediciner, relationer och mental hälsa. Tidningen granskar fakta och slår hål på de fördomar som omger diabetessjukdomar.

I varje nummer av tidningen finns sidor som berättar om det påverkansarbete och de olika projekt som Svenska Diabetesförbundet bedriver. På dessa sidor speglas även frågor kopplade till medlemskapet.

Tidningen produceras av en extern contentbyrå med journalistisk kompetens i nära samverkan med Svenska Diabetesförbundets organisation. Åsikter som framförs av personer som intervjuas eller på annat sätt medverkar i tidningen delas inte nödvändigtvis av Svenska Diabetesförbundet.

Annonspolicy

Tidningen Allt om Diabetes tillämpar en sedvanlig pressetisk bedömning vad gäller införande av annonser. Annonsutrymmet får i varje nummer utgöra max 30 procent av sidantalet.

Människor med diabetes

Text i annons för produkt eller tjänst får inte antyda att människor med diabetes – i förhållande till andra – har särskilda behov eller önskemål.
Reklam som avser produkter och tjänster riktade till människor med diabetes som särskild målgrupp eller på annat sätt har anknytning till diabetes jämställer Svenska Diabetesförbundet med information.


Produktens/tjänstens lämplighet

Produkter/tjänster på betald annonsplats i tidningen innebär inte att Svenska Diabetesförbundet tar ställning till varans lämplighet. Svenska Diabetesförbundet försöker i möjligaste mån att kontrollera att de produkter som utannonseras inte är olämpliga. I övrigt hänvisas till läsarens eget omdöme och möjlighet att skaffa kompletterande information från annat håll.


Insamlingar och advertorials

Tidningen tar inte in annonser för insamlingar utanför Svenska Diabetesförbundets egen verksamhet. Tidningen tar inte heller in redaktionella annonser, så kallade advertorials. Annonser får inte i sin utformning likna advertorials så att detta kan uppfattas som redaktionellt innehåll.


Produkt för oral konsumtion

Reklam för produkt som är avsedd för oral konsumtion ska innehålla uppgift om sötningsmedel och i så fall vilket. Ord som ”sockerfritt”, ”osockrat” eller ”osötat” får inte förekomma i annons för produkt som innehåller sötningsmedel. Den enda formulering som tillåts är Livsmedelsverkets definition för produkter utan sockertillsats: ”Vanligt socker ej tillsatt.”

Senast uppdaterad 1 juni 2023