Bli medlem Ge gåva

Bidra till en positiv förändring för barn med diabetes i förskolan/skolan - svara på vår enkät!

Diabetes drabbar i alla åldrar och vissa drabbas mycket tidigt i livet. Barn är helt beroende av vårdnadshavare och personal på förskola och grundskola för sitt välmående och ytterst sin överlevnad. Därför kommer nu Svenska Diabetesförbundet ut med en enkät om hur stödet ser ut i förskola/skola för barn med diabetes. Genom dina svar skapar du opinion och förändring!

Denna enkät är ett redskap för att nå en mer samlad bild av hur barn med diabetes har det i sin vardag på förskolan och i grundskolan. Genom att ta reda på hur bristerna ser ut, så får vi större chans att säkerställa alla barn med diabetes får det stöd de har rätt till enligt lag, när de vistas i dessa miljöer.  

En fråga som återkommer till oss är vilken konkret rätt till stöd, barn med diabetes har. Vi anordnade ett seminarium på Järvaveckan 2022 om just detta – har du inte sett seminariet, så gör det via länken till inspelningen här!
 
För oss på Svenska Diabetesförbundet är det självklart att prioritera att arbeta med barnens välfärd. Vi har till exempel under närmare ett sekel påtalat bristerna i regelverket om VAB vid upplärning av skolpersonal om diabeteshantering. Du kan läsa mer om remissvaren från oss här:  Remisser

Vi har också ett föräldraråd som ständigt bevakar och arbetar för att barn med diabetes får sina rättigheter tillvaratagna. Du kan läsa mera om Föräldrarådet 

Här hittar du enkäten!

Tack för att svarar på denna enkät, på så sätt bidrar du som vårdnadshavare till att alla barn med diabetes får en bättre vardag! Klicka in dig via denna länk till enkäten.

 

Föräldrarådet

Föräldrarådet

Det finns ett stort intresse inom organisationen att arbeta med frågor som gäller barn med diabetes. Föräldrarådet som bildades 2010 ska fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i barn- och föräldrafrågor. Rådet ska uppmärksamma viktiga frågor och ha kontakt med beslutsfattare i relevanta utredningar. 

Läs mer om Föräldrarådet
Ung Diabetes

Ung Diabetes

Ung Diabetes är en del av Svenska Diabetesförbundet och finns till för unga med diabetes mellan 15 och 30 år. Vi arbetar med att sprida information, inspiration och stöd till unga med diabetes och personer i deras omgivning. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser där det är möjligt att byta erfarenheter, hitta gemenskap och öka kunskapen om diabetes.

Till Ung Diabetes
Påverkan och opinionsbildning

Påverkan

Orättvisorna och fördomarna om diabetes är många. Till exempel ger olika kommuner olika typer av behandling. Vi tror inte att diabetes gör skillnad på var i Sverige man bor, utan drabbar lika hårt överallt. Tyvärr är det här bara en av många orättvisor i samhället för den som lever med diabetes. Tillsammans med våra medlemmar är vi en stark röst i diabetesrelaterade frågor. Vi påverkar beslutsfattare, kommuner och sjukvården.

Läs mer om Påverkan och opinionsbildning
Senast uppdaterad 29 augusti 2022