Bli medlem Ge gåva

Varför uppdaterar ni inte riktlinjerna?

16 september 2021

Epokgörande teknikhopp, kunskapsskiften, nya mediciner som räddar liv. Utvecklingen går rasande fort kring diabetesvård. Läkarkåren ryar efter nya riktlinjer. Vi frågar Mattias Fredricson, enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Varför uppdaterar ni inte riktlinjerna?

– Tyvärr har vi i dag inte resurser att uppdatera alla riktlinjer parallellt. Vi måste därför göra en prioritering utifrån vissa kriterier. Just nu finns det andra riktlinjer som är i större behov av uppdatering än riktlinjen för diabetes. Det innebär förstås inte att vi slutar följa diabetesområdet, bara att någon uppdatering inte kan ske precis nu.

Dagens riktlinjer baseras på forskning från 2016. Går det inte att göra en deluppdatering runt de viktigaste nyheterna?

– Att planera och genomföra en uppdatering är ett omfattande arbete, även om den avgränsas till några frågor. Exempelvis behöver experter rekryteras och vetenskaplig litteratur gås igenom. En större grupp med experter och patientföreträdare behöver också anlitas för att göra själva prioriteringen av rekommendationerna. Med hänsyn till detta har vi just nu inte möjlighet att uppdatera någon del av riktlinjen för diabetes. Men vi fortsätter förstås att följa utvecklingen på området.

När tidigast kan vi vänta oss nya riktlinjer för diabetesvård?

– Det går i dag inte att säga exakt när nästa uppdatering startar.

Diabetes- och hjärtläkarna väntar inte, de har satt ihop ett eget konsensusdokument för att få ut nya, livräddande läkemedel till fler. Hur ser ni på det?

– Det är viktigt att vårt arbete inte står i vägen för utveckling på områden där vi inte haft möjlighet att uppdatera. Vi ser därför positivt på att kunskap tas fram av andra aktörer så att den kan komma till nytta för patienterna så fort som möjligt

Från Allt om Diabetes nr 4 2021
Foto: Jonas Bilberg

Alla nyheter