Bli medlem Ge gåva

Steg i rätt riktning i körkortsfrågan - arbetet fortsätter framöver

Diabetesförbundet har under många år jobbat med att få till stånd förändringar av körkortsreglerna. Anna Stigsdotter Jansson, Diabetesförbundets vice ordförande, satt med i gruppen som jobbade fram förslag på förändrade föreskrifter för medicinska krav för innehav av körkort. Föreskrifter som Transportstyrelsen beslutade om i slutet av september och som publicerade i mitten av oktober år 2021. Dessa börjar gälla 1 januari år 2022.

Samtidigt kom infrastrukturminister Tomas Eneroth för några veckor sen med ett nytt besked till Diabetesförbundets tidning Allt om Diabetes – läs mer här. Beskedet innebär att testmetoder, för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort, ska analyseras och redovisas i september år 2022: För att kunna användas som underlag behöver ett test i körsimulator eller ett praktiskt körprov kunna visa om en person kan köra på ett trafiksäkert sätt och därmed kan få undantag från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält.

Här har Diabetesförbundet tillsammans med Glaukomförbundet och STROKE-Riksförbundet drivit på för förbättringar. En gemensam skrivelse från de tre förbunden har hjälpt till att sätta fart på det beslut som togs i riksdagen förra året om att återinföra simulatortester och därmed hitta ett sätt för körprov på väg för de som riskerar att förlora eller har förlorat sitt körkort.

Diabetesförbundet kommer fortsätta arbetet för att få till ytterligare förbättringar avseende körkort. Närmast kommer vi att fortsätta kontakten med Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) för att följa upp det arbete som ska genomföras framöver runt de medicinska synkraven för innehav av körkort.

Det ska understrykas att Diabetesförbundet inte har möjlighet att gå in i enskilda körkortsärenden. Vi påverkar i stället körkortsreglerna via skrivelser, remissvar, medverkan i referensgrupper och uppvaktning av beslutfattare för att skapa förbättringar för alla som lever med diabetes.

Regelverket runt körkort och diabetes är dessutom komplext och beroende av individuella faktorer. Ett enkelt sätt att få information är direkt hos Transportstyrelsen – se vanliga frågor och svar:

Körkort och diabetes:

Översynen diabetes:

Nya regler om körkort och diabetes - Transportstyrelsen

Körkort och syn:

Översynen syn:

Frågor och svar om rapporten Översyn syn - Transportstyrelsen

Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort:

Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort - Transportstyrelsen

Senast uppdaterad 19 oktober 2021