Bli medlem Ge gåva

Vaccin mot typ 1- diabetes testas på människor

14 november 2020

Ett vaccin mot typ 1-diabetes utvecklat av svenska forskare ska testas på människor i år. Resultaten på djur är mycket lovande. – Vaccinet gav ett totalt skydd mot typ 1- diabetes, säger Malin Flodström-Tullberg vid Karolinska institutet.

Varje år insjuknar 900 svenska barn i typ 1-diabetes. Vad som orsakar sjukdomen är en olöst gåta, men forskarna har länge misstänkt att vanliga magsjukevirus och förkylningsvirus startar immunförsvarets attack mot kroppens egna insulinceller – som slås ut.
Stora studier har ringat in coxsackievirus som en misstänkt orsak till typ 1-diabetes. Coxsackievirus är en ofta förbisedd virusgrupp som ger vanliga förkylningar, men som också kan vålla allvarliga infektioner i hjärtmuskeln och hjärnhinnan.

Testas i Finland

Nu har svenska forskare vid Karolinska institutet, tillsammans med finska kollegor, tagit fram ett vaccin mot virusen med förhoppningen att det ska skydda mot typ 1-diabetes. Vaccinet är snarlikt det som svenska barn får mot polio. I december testas vaccinet första gången på människor. Testet utförs i Finland.
– Om allt faller väl ut vill man relativt snabbt gå vidare mot målgruppen barn, säger Malin Flodström-Tullberg, professor i typ 1-diabetes och forskningsledare på Karolinska institutet.

”Glasklart resultat”

Vaccinet har hittills testats på djur och resultaten tyder på att det både är säkert och ger antikroppar mot viruset. Möss som infekterades med virusen utvecklade typ 1-diabetes, men de möss som först vaccinerades och sen infekterades blev inte sjuka.
– Resultatet är glasklart. Vi kan bevisa att virusen orsakar typ 1-diabetes och att vaccinet skyddar mot sjukdomen, säger Malin Flod - ström-Tullberg.
– Men det är inte säkert att virusen fungerar på samma sätt hos människor, understryker hon.
– Mycket tyder på att viruset ger även människor typ 1-diabetes. Men det enda sättet att bevisa det är att göra ett vaccin och se om det minskar risken för sjukdomen.
Testvaccinet kan potentiellt ge ett upp till 50-procentigt skydd mot typ 1-diabetes, uppger läkemedelsbolaget Prevention bio som tillverkar vaccinet i samarbete med finska bolaget Vactech. Även det vore ett enormt genombrott, säger Malin Flodström-Tullberg.
– Det skulle vara en sensation. I dagsläget har vi ingenting att ta till för att förhindra att typ 1-diabetes uppstår.

Text: Ulrika Lundberg
Foto: Getty Images

Alla nyheter