Bli medlem Ge gåva

Transportstyrelsen säger nej till patientmedverkan

24 oktober 2016

Transportstyrelsen kallade nyligen representanter för diabetesläkarna till ett möte för att diskutera de medicinska föreskrifterna för körkort och diabetes. Trots påtryckningar både från Diabetesförbundet och diabetesläkarnas förening (SFD) valde Transportstyrelsen att inte bjuda in Diabetesförbundet.

– Att transportstyrelsen diskuterar föreskrifter som påverkar patienter utan medverkan från patientorganisationer är fel väg att gå. De medicinska föreskrifterna som gäller idag är varken tydliga eller baserade på aktuell forskning. Vår kunskap om hur det är att leva med sjukdomen behövs i beslutssituationer, säger Lena Insulander, vårdpolitisk utredare på Svenska Diabetesförbundet.

Diabetesförbundet arbetar för att motverka orättvisor för personer med diabetes. En del i arbetet är att de medicinska kraven för körkortsinnehav baseras på aktuell och relevant forskning samt utveckling av metoder för att människor med diabetes ska få möjlighet till en rättvis bedömning av körförmåga vid synfältsförändringar.

I den svenska vården har patientens ställning stärkts på senare år och i många sammanhang har man förstått vikten av delaktighet från patientorganisationernas sida. Därför är det tråkigt att Transportstyrelsen inte väljer att värdera öppenhet och transparens högre utan ännu 2016 väljer möten i slutna rum.

– Riksdag och regering talar ofta om just öppenhet, transparens och deltagande. Vi hoppas att de tongångar också når Transportstyrelsen och cheferna där i en snar framtid, säger Fredrik Löndahl ordförande för Svenska Diabetesförbundet.

Alla nyheter