Bli medlem Ge gåva

Tillgänglighetsdelegationen inne på upploppssträckan – spännande förslag vid målsnöret

23 mars 2022

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården har söndagen den 15 maj som deadline för sitt slutbetänkande. Utredningen är därmed inne påupploppssträckan sitt arbete. Diabetesförbundet har varit med hela vägen, och medverkade också på det sista möte i referensgruppen måndagen den 14 mars.

På mötet presenterades en rad arbetsförslag avseende en utökade vårdgaranti. Utan att här gå i detalj, så har utredningen – som i hela sitt arbete dels tydligt har lyft patientperspektivet, dels jobbar med att ge personer med kroniska sjukdomar en bättra ställning i vårdsystemet - spännande förslag på gång. Dessutom jobbas det målmedveten med att skapa tydliga mekanismer för utvärdering och uppföljning av både befintlig och kommande lagstiftning på området. Det är positivt. Det behövs inte flera papperstigrar i svensk sjukvård. 

Den exakta utformningen av förslagen är inte klubbad, och det förestår en lång process till ett eventuellt genomförande när utredningen lämnar sitt betänkande i maj. Diabetesförbundet är dock optimistiska kring att det ska komma fram bra förslag att gå vidare med för regeringen. Ett exempel är att personer med kroniska sjukdomar i större utsträckning ska likställas med andra patientgrupper, när det gäller vårdgarantin i primärvården. Ett annat exempel är förslag som ska skapa löpande förändringsarbete, inte bara i primärvården utan också i specialistvården samt etablera bättre samverkan mellan dessa två vårdnivåer.  

Du läsa mer om utredningen här: Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården - Regeringen.se 

Du kan även läsa flera av Gunilla Gunnarssons, som är särskild utredare i Tillgänglighetsdelegationen, tankar om hur primärvården bör utvecklas här: ”Tillgänglighetsdelegationen föreslår fast läkare för alla” - Dagens Medicin      

Alla nyheter