Bli medlem Ge gåva

Alla personer med diabetes bör ha bra tillgång till tandvård med rimliga villkor

1 februari 2022

Personer med diabetes är bland de grupperna som drabbas hårdast av att tandvård ej ingår i högkostnadskortet. Detta är ett av skälen till att Diabetesförbundet jobbar med frågor som rör kopplingen mellan diabetes och munhälsa/tänder. Ett annat är att personer med diabetes har en ökad risk för att utveckla komplikationer som parodontit och karies.

Socialstyrelsen har i veckan avslutat sin remissrunda avseende uppdaterade "Nationella riktlinjer för tandvård". Riktlinjerna ger rekommendationer om att främja hälsa och förebygga sjukdomar, utreda och diagnostisera samt behandla och rehabilitera. Många rekommendationer är kvar sedan den tidigare versionen av riktlinjerna från 2011, ibland något justerade. 

Diabetesförbundet bjuds ofta in till olika referensgrupper för att framföra patientperspektivet, i detta fall av Tand- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). 

I det aktuella remissvaret avseende "Nationella riktlinjer för tandvård" pekar Diabetesförbundet bland annat på vikten av att Socialstyrelsen beaktar: 

  • att personer med diabetes löper två till tre gånger högre risk att drabbas av tandlossning, jämfört med befolkningen som helhet.
  • att för en person med diabetes kan tandvårdsutgifter uppgå till flera tusen eller även tiotusentals kronor om året. Detta är helt orimligt, och därför behöver tandvård komma in i hälso- och sjukvården samt inkluderas i högkostnadsskyddet.
  • att personer med svårinställd diabetes har, enligt förordningen om statligt tandvårdsstöd (2008:193), rätt att få Särskilt tandvårdsbidrag (STB). Diabetesförbundet är av den uppfattningen, att tandvårdsbidraget bör ges till alla personer med diabetes.

Läs mer om diabetes och tänder: Tänder (diabetes.se) 

Läs hela remissvaret och andra remissvar som Svenska Diabetesförbundet lämnat, på länken nedan. 

Remisser

Svenska Diabetesförbundet arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare, bland annat genom att besvara remisser, skriva yttranden och öppna brev. Här kan du läsa och ta del av våra remissvar och skrivelser i frågor som är särskilt angelägna för oss.

Läs mer om Remisser
Alla nyheter