Bli medlem Ge gåva

Tidig upptäckt hos tandläkaren

13 februari 2018

Nu samarbetar primärvården i Stockholm med Folktandvården för att tidigt upptäcka patienter som ligger i riskzonen för att drabbas av typ 2-diabetes.

80 procent av alla vuxna går regelbundet till tandvården, och det är känt att det finns ett samband mellan tandlossning och diabetes typ 2. Sedan i höstas pågår ett pilotprojekt där ett antal tandvårdsmottagningar i Stockholm arbetar med att tidigt fånga upp personer i riskzonen för typ 2-diabetes. Det har redan gett resultat. Av 70 remisser från tandvården till primärvården så visade det sig att 40 procent av de patienterna hade diabetes typ 2 eller prediabetes.
− Vi vet att diabetesbehandling försvåras av obehandlad tandlossning. Att hitta sambanden mellan sjukdomarna förbättrar därför behandling och minskar lidandet för patienten. Kan man dessutom hitta sambanden i ett så tidigt skede att patienter i riskzonen ännu inte har utvecklat typ 2-diabetes så finns stora folkhälsomässiga och hälsoekonomiska vinster att göra, säger Anders Lindunger, tandläkare, klinikchef och projektledare på Folktandvården Stockholm, i ett pressmeddelande.

Alla nyheter