Bli medlem Ge gåva

Viktiga och lyckade samtal om utveckling av diabetesvården vid Järvaveckan

21 juni 2022

Svenska Diabetesförbundet medverkade i början av juni på Järvaveckan. Utöver många viktiga samtal om främst diabetes typ 2 i aktivitetstältet med grupper som vi behöver komma närmare i vår dagliga verksamhet, så genomfördas två seminarier.

På Järvaveckans första dag, onsdagen den 1 juni, fördes ett seminariesamtal om behov av psykosocialt stöd i diabetesvården. Detta var en uppföljning på den rapporten om tillgång till psykosocialt stöd som Svenska Diabetesförbundet tog fram under hösten 2021. Fokus var denna gång på tillgången i Region Stockholm. På seminariet blev det uppenbart att ansvariga politiker har tagit till sig av både insikterna från rapporten och de förslag som Svenska Diabetesförbundet har fört fram i samtal.

- Det psykosociala stödet är underdimensionerat. Det är inget att sticka under stol med. Psykosocialt stöd har inte funnits med i Diabetesplanen på det sätt som jag tror behövs. Jag är tacksam för det underlag som Svenska Diabetesförbundet har tagit fram och den forskning som här presenterades. Det är uppenbart att vi behöver göra mer för framtiden,  konstaterade ordförande i kunskapsstyrningsnämnden i Region Stockholm, Désirée Pethrus, på seminariet.

Svårt att kräva sin rätt i skolan 

Dagen efter ägde seminariet ”Barn med diabetes i skolan - rättigheter och skyldigheter” rum. Som framgår av titeln så kretsade dialogen kring hur alla barn kan få en trygg och säker skolgång, även om de lever med en kronisk sjukdom som diabetes. Utöver att reda ut vad som faktisk gäller enligt skollagen, samt en genomgång vilka utmaningarna och möjligheterna som finns i vardagen, fick åhörarna även en bild av hur svårt det kan vara kräva sin rätt. Daniel Berglund från Örnsköldsvik, som har en dotter på 7 år med diabetes typ 1 berättade om en lång, krånglig och utmanande resa på nästan ett år innan rätt resurser var på plats.

 Svenska Diabetesförbundets ordförande Björn Ehlin var nöjd med båda seminarier:

- Jag är glad att vi fick satt fokus på en del av diabetesvården som ofta hamnar lite i skymundan, nämligen hur personer med diabetes faktisk mår, eftersom detta påverkar egenvården. Samtidigt var det viktigt att vi på torsdagens seminarium kunde visa vilka stora utmaningar det innebär att ha ett barn med diabetes i skolan och hur dessa kan lösas.

Bägge områden fortsätter Svenska Diabetesförbundet att jobba med framöver för att få till förändringar. Skolfrågorna kommer vi att gå ytterligare på djupet med via en större enkätundersökning bland vårdnadshavare som genomförs efter sommaren.  

Vill du ta del av välfungerande lösningar runt barn med diabetes i skolan, eller lära dig om kopplingen mellan psykisk ohälsa och diabetes - se seminarierna i efterhand: Diabetesförbundet på Järvaveckan

Järvaveckan

Järvaveckan

Svenska Diabetesförbundet var med på Järvaveckan 1 -3 juni. Se våra  seminarier den 1 juni om tillgång till psykosocialt stöd och den 2 juni om rättigheter och skyldigheter i skolan för barn med diabetes, i efterhand.

Läs mer om Järvaveckan
Alla nyheter