Bli medlem Ge gåva

Stora risker för fotvården i pandemins spår

2 juni 2020

Inställda fotvårdsbesök på grund av coronapandemin riskerar att få stora konsekvenser för personer med diabetes. Lena Jonsson, ordförande i Svensk Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård, SFFD, och nyinvald ledamot i Diabetesförbundets styrelse, har undersökt hur det ser ut i de olika regionerna. Ojämlik vård, risk för vårdköer i höst och fotvårdsmottagningar som går i konkurs är några av de farhågor hon ser. Samtidigt görs det mycket bra och många kan göra mycket själva för att undvika komplikationer.

Hur klaras medicinsk fotvård och egenvård i dessa tider med Covid19/Coronapandemin så att inte komplikationer uppstår eller förvärras? Den frågan ställde Lena Jonsson till fotvårdsspecialister och medicinska fotterapeuter i landets regioner.

– Tyvärr får denna situation negativa konsekvenser, mycket är relaterat till okunskap gällande komplikationer i fötterna vid diabetes. Det har framförts att patienter med sår som är inneliggande på sjukhus ej får den basala fotvården utförd och fotronder ställs in, säger Lena Jonsson, ordförande i SFFD och styrelseledamot i Diabetesförbundet.

Bland de komplikationer som märks är en ökande mängd tryckskador och sår på hälar. Man ser ett tilltagande problem för denna grupp av patienter med diabetes som ej får sina fötter omhändertagna och omskötta som tidigare, och ej klarar egenvården själv.

Särskilt problematisk är situationen för 70+ och andra riskpatienter där man i vissa regioner inte bokar in dessa eller där anhöriga förbjuder sina nära att åka till fotmottagningen. Mindre privata fotvårdsmottagningar, som har avtal med regionerna att behandla denna patientgrupp, riskerar att gå i konkurs när patienterna inte kan eller vågar komma.

Specialister med dubbelkompetens

Samtidigt finns risk för brist på medicinska fotterapeuter och därmed svårighet att få tid, även om man kan och vill komma till fotvården, som bland annat beror på omplaceringar.

– Många av oss fotvårdsspecialister och medicinska fotterapeuter omplaceras då vi har dubbelkompetens och även är utbildade undersköterskor, säger Lena Jonsson, som också ser att det görs mycket positivt, trots svårigheterna.

Fotvårdsspecialisterna och de medicinska fotterapeuterna engagerar sig i sin patientgrupp med diabetes och när patienten själv lämnar återbud är det många som ringer upp och diskuterar fotstatus och vikten av egenvård. Någon region har öppnat en speciell telefon så patienten kan ringa direkt till sin fotvårdsspecialist eller medicinska fotterapeut.

Undvika amputationer

I flera regioner prioriteras patienter med sår, i vissa gör man hembesök eller erbjuder tillfälligt sjukresor för säker transport, ser till att man är ensam i väntrummet och avbokar kostnadsfritt även vid kort varsel.

– Det görs väldigt mycket bra och många är flexibla. Det problematiska är att det skiljer sig från region till region. Det ska naturligtvis inte spela någon roll var du bor i landet, alla personer med diabetes har rätt till årlig fotstatuskontroll. I ett värsta scenario kommer vi att se fler amputationer framöver, och det känns inte värdigt, det måste vi undvika i mesta möjligaste mån.

Fötterna ingår i omvårdnaden och kan inte patienten sköta egenvården själv måste alla inom vården ta ansvar för att fötterna sköts på rätt sätt.

– Det är viktigt att all personal inom Hälso- och sjukvård, äldreomsorg och omvårdnadsyrken i stort inser att det Nationella Vårdprogrammet för undvikande av fotkomplikationer vid diabetes gäller för alla, och att det är av mycket stor vikt att undvika sår för denna patientgrupp, säger Lena Jonsson.

Tips

  • Gå aldrig barfota! Alltid strumpor och hela skor på, även när det blir sommar! Strumpor och skor ska skydda din fot!
  • Fysisk aktivitet är avgörande även för fötternas välmående. Glöm inte att ha strumpor och skor som sitter bra på foten när du tränar. https://www.diabetes.se/diabetes/leva/trana-med-diabetes/
  • www.myfootdiabetes.se kan vara till stor hjälp för att förstå vilken vård just dina fötter behöver. Anhöriga har också här möjlighet att få förståelse för vikten av daglig fothygien, god fotvård, strumpor och skor som passar samt hur sår omhändertas om de uppstår och att man inte kan avvakta, sår måste åtgärdas direkt för att undvika infektioner.
  • Frågor och svar – diabetes.se
  • God kontakt med din fotvårdsspecialist/medicinska fotterapeut är värdefull och har du inte någon så kan din diabetessköterska vara dig behjälplig till rätt kontakt.
  • Läs även debattartikel av Ulla H. Tang  https://www.diabetes.se/diabetes/leva/trana-med-diabetes/
Alla nyheter