Bli medlem Ge gåva

Remissvar Tilgänglighetsdelegationen

9 november 2021

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Detta med särskilt fokus på kortare väntetider. Diabetesförbundet medverkar i den referensgruppen som löpande följer utredningens arbete och lämnar förslag till denna, men svarar såklart också på remisser från delegationen.

Diabetesförbundet konstaterar i sitt remissvar att delbetänkandet innehåller många bra förslag, som förhoppningsvis i ett senare skede vinner gehör bland beslutsfattare. Det är allvarliga utmaningar som adresseras av utredningen, och delegationens gedigna analys påvisar tyvärr att tillgängligheten i vården har försämrats under årens lopp. 

Några av de viktiga positiva pusselbitarna bland utredningens förslag är: 

  • att det i många av utredningens förslag finns ett väldigt tydligt patientperspektiv, som kan öka patienternas delaktighet i vården.
  • att utredningen föreslår många konkreta åtgärder som ska säkerställa att handlingsplaner och överenskommelser efterlevs i praktiken av regionerna.  
  • att behovet av bättre informationsinsatser runt patienters valmöjligheter/rättigheter i vården tas upp, och att det lämnas konkreta och genomförbara åtgärdsförslag på området. 

Läs mer om delegationens arbete på: Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan - Regeringen.se

Alla nyheter