Bli medlem Ge gåva

Positiva resultat av studie om nytt vaccin för bevarande av insulinproduktion

22 september 2020

Diabetesfonden har de senast åren bidragit med stöd till projektet ”Innovativa sätt att bevara kvarvarande egen insulinsekretion, särskilt intralymfatisk behandling med GAD-alum, som även kallats Diamyd i tidigare undersökningar.

I den färdiga fas II-studien har ett femtiotal personer med typ 1-diabetes i flera olika länder, däribland Sverige, behandlats med injektion av GAD-alum direkt i en lymfkörtel. Syftet har främst varit att utvärdera säkerhet och om det påverkat patientens egen förmåga att bilda insulin samt även fastställa lämplig dos av GAD-alum. Enligt studiens ledande forskare professor Johnny Ludvigsson i Linköping har denna fas II-studie visat goda resultat som bör kunna ligga till grund för en fas III-studie på betydligt flera (ofta 1000 till 25000 patienter).  

Mer omfattande testning krävs

- Det är självklart mycket intressant och lovande, om det går att finna medel att bota eller bevara insulinproduktionen vid typ 1-diabetes. Vi är alltså försiktigt positiva till dessa preliminära resultat, som dock ännu inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift., säger Claes-Göran Östenson, forskare och styrelseledamot i Diabetesfondens styrelse.

Om de goda resultaten från fas II-studien håller vid närmare granskning, behöver en mer omfattande testning av vaccinet på fler individer göras för att säkerställa ett tillförlitligt resultat. I en sådan fas III-studie bör man jämföra GAD-alum-behandlingen i  en  grupp av personer med typ 1-diabetes med en annan grupp som har haft typ 1-diabetes lika länge men som i stället får så  kallad placebobehandling (injektioner i lymfkörtel) men utan GAD-alum.

- Det är positivt när forskningen gör framsteg. Vi vet ju att många med typ 1-diabetes hoppas på en framtid utan sjukdomen och varje steg mot en lösning på gåtan är viktig, säger Anna Stigsdotter Jansson, ordförande i Diabetesfonden.

Alla nyheter