Bli medlem Ge gåva

Oviss framtid för körsimulatortest

30 augusti 2018

Personer med stora synfältsbortfall har klarat Transportstyrelsens körsimulatortest. Nu pausar myndigheten metoden för utvärdering.

Sedan två år tillbaka har personer med synfältsbortfall kunnat testa körförmågan i en simulator. Testet har vägt tungt vid Transportstyrelsens bedömning när de tagit ställning till dispens från kraven gällande synfältsdefekter. 300 personer har gjort testet och 65 procent fick godkänt resultat.

Det har visat sig att även personer med stora synfältsnedsättningar klarat testet, och nu vill Transportstyrelsen ta reda på varför.
− Vi ser ett behov av att utvärdera testerna och välkomnar Transportstyrelsens utvärdering, säger Jan Andersson, professor på VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen har två teser till varför även personer med stort synfältsborfall klarat testen. Den ena är att synfält inte är viktiga för säker körning,  och den andra att simulatortestet inte är realistiskt.
− Vi ser fram emot att diskutera testerna och vad som kan göra för att återuppta dem. En möjlighet skulle till exempel kunna vara en kombination mellan simulatortest och körning på väg, säger Jan Andersson.

Skulle utvärderingen visa att testen inte ger tillförlitlig grund för undantag ser VTI ingen anledning att fortsätta med dem.

Diabetesförbundet har sedan starten välkomnat möjligheten till simulatortest men framfört kritik mot den höga kostnaden för den enskilde, 18750 kronor. Förbundet har arbetat för att kostnaden istället skulle rymmas inom högkostnadsskyddet.

Utvärderingen startar i höst och beräknas vara klar vid årsskiftet.
I mitten av september träffar Diabetesförbundet Transportstyrelsen för att diskutera körkort och synfältsbortfall.

Alla nyheter