Bli medlem Ge gåva

Översyn av körkortskrav vid diabetes

4 juni 2020

Transportstyrelsen har nyligen gjort en översyn av de medicinska kraven om diabetes och synfunktionerna för att få ha körkort där syftet bland annat varit att utreda om medicinföreskrifterna behöver utvecklas.

Översynen har resulterat i två rapporter som Transportstyrelsen publicerade i veckan tillsammans med sina slutsatser:
”Våra slutsatser är att medicinföreskrifterna i vissa delar inte når upp till minimikraven i körkortsdirektivet och i vissa delar är strängare än direktivets krav. Vi ser därför ett behov av att förändra reglerna och kommer nu att inleda ett arbete med att revidera föreskrifterna.”

Diabetesförbundet har under arbetets gång lämnat sina synpunkter, och avvaktar nu trafikutskottets skrivning samt debatten i Riksdagen den 10/6 innan vi driver frågan vidare. För oss är det viktigt att de medicinska kraven för körkortsinnehav baseras på aktuell och relevant forskning samt att det utvecklas metoder för att människor med diabetes ska få möjlighet till en rättvis bedömning av körförmåga vid synfältsförändringar.

Transportstyrelsens rapporter går att läsa i sin helhet på deras hemsida: https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/trafikmedicin/oversyn-syn-och-diabetes/

Alla nyheter