Bli medlem Ge gåva

Novo Nordisk återkallar insulinpennor av modellerna NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus

3 juni 2019

Novo Nordisk har upptäckt ett problem med injektionspennans dosminne i NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus.

Problemet omfattar injektionspennornas dosminne som i sällsynta fall kan visa en för låg sista dos vilket inte överensstämmer med den verkliga dos som injicerats.

Novo Nordisk har initierat återkallandet av dessa pennor i Sverige och uppmanar personer med diabetes som använder någon av de påverkade injektionspennorna att byta ut produkten. Injektionspennorna kan identifieras genom att titta på pennhuven och batchnumret. Pennorna och vilka batchnumer som är aktuella visas i tabellen nedan.

NovoPen® 5 Plus NovoPen® 6 NovoPen Echo® Plus
FV40103 HVGK289 HVGK287
FV40104 HVGL372  
  HVGL373  
  HVGL374  

Vid frågor och funderingar kontakta din läkare, apotek eller Novo Nordisk kundtjänst. Mer information finner du i det bifogade dokumentet nedan. 

Alla nyheter