Bli medlem Ge gåva

Långa vårdköer ger synskador

4 december 2018

Flera patienter med diabetes har drabbats av permanenta synskador till följd av långa väntetider inom ögonvården i Region Gävleborg. Nu anmäler regionen bristerna till Inspektionen för vård och omsorg.

I en Lex Maria-anmälan redogörs för flera patientfall där synskador uppstått som troligen kunnat undvikas om vård givits i tid. En 60-årig man med diabetesretinopati fick vänta 26 veckor på återbesök istället för sex veckor som planerat. Under tiden försämrades skadan och komplikationer uppstod. En 37-årig man med typ 1-diabetes fick vänta nio månader på behandling för diabetesretinopati istället för planerade tre månader. Ytterligare fördröjningar i behandlingen ledde till en synnedsättning som kunnat undvikas om han fått tidigare behandling.

Region Gävleborgs chefsläkare John Mälstam beklagar det som hänt och förklarar det med att antalet patienter ökat, för lite resurser samt brister i hur man organiserar sina resurser. Problemen med långa vårdköer har funnits i flera år och eskalerar.
− Vi ser allvarligt på det här och vi har flera handlingsprogram. Jag hoppas att vår anmälan och en framtida inspektion från tillsynsmyndigheten ska bidra till att ge en skjuts inom ögonsjukvården. Det är otroligt tragiskt att patienter drabbas av ögonskador eller blindhet till följd av långa väntetider, säger John Mälstam.

Thomas Löfvenius, ordförande i Gävleborgs läns diabetesförening, sitter i det lokala diabetesrådet. Han är väl medveten om problemen och har framfört kritik mot ögonsjukvården vid flera tillfällen.
− Det här är förskräckligt och i diabetesrådet har jag tagit upp det vid flera tillfällen. Problemet har funnits så länge att man nästan vant sig vid det, vilket är oroande. Det vi från diabetesföreningen kan göra är att upplysa våra medlemmar om att man har möjlighet att söka vård i andra regioner för att få specialistvård när man inte får det i rimlig tid på hemmaplan.

Alla nyheter