Bli medlem Ge gåva

Kunskapsluckor inom kommunal diabetesvård

4 maj 2018

Diabetesvården och kunskapen om diabetes på kommunala boenden är varierande. Det visar en enkätundersökning bland medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Susanne Gustafsson är MAS i Nynäshamns kommun och deltar även i Nationella arbetsgruppen för diabetes. Hon har genomfört en enkätundersökning i några av landets kommuner för att undersöka hur diabetesvården på kommunala boenden ser ut. Det visade sig att skillnaderna i ambitionsnivå och kunskap var stora mellan de 20 kommuner som svarat, och Susanne tror att det speglar situationen över landet.Det är inte alltid självklart att vårdpersonal vet skillnaden mellan typ 1- och typ 2-diabetes.

− Det är ju förfärligt och man tror inte det är sant. Det är en viktig utbildningsfråga. Kunskapsnivån kan variera väldigt mellan olika kommuner och boenden, säger Susanne Gustafsson.

Även om det är en liten undersökning som behöver följas upp för att kunna dra säkra slutsatser så tror Susanne Gustafson att kunskapsnivå och arbetssätt varierar stort över landet.
− Jag tror till exempel att man oftast inte har kunskap om att dosanpassa insulinet efter maten, så där finns det mycket att göra.

Susanne Gustafsson menar att man behöver titta på de positiva exempel som finns och hitta former för samarbete mellan den kommunala och den specialiserade diabetesvården. Hon tror också på att ta ett samlat nationellt grepp där även till exempel Diabetesförbundet och kommuner, landsting, regioner och intresseorganisationer bidrar i arbetet för en mer jämlik vård och ökad kvalitet.
− Jag tror att det generellt är väldigt låg kunskap om diabetes typ 1. Det är ett område där det händer mycket, och det är svårt för personalen att hålla sig uppdaterad. När äldre personer hamnar på ett särskilt boende så tappar de ofta kontakten med sin diabetessjuksköterska, säger Susanne Gustafsson.

Alla nyheter