Bli medlem Ge gåva

Hur blir vården enklare att få - sett från patienten?

1 juli 2021

Bättre öppettider, ett enhetligt 1177 Vårdguiden för hela landet, språk som alla förstår?

Diabetesförbundet sitter med som en av sju patientföreningar i referensgruppen när regeringen nu tittar på hur hälso- och sjukvården kan bli mer tillgänglig för alla som behöver den. Poängen är att korta väntetiderna och få till en mer jämlik vård.
– Vi har lyft att det måste vara enklare att få vård i andra regioner och att hitta information med färre klick, samt vikten av vårdlotsar som lotsar dig rätt i vården, säger Anna Stigsdotter Jansson, vice ordförande i Diabetesförbundet.

Hon poängterar att bättre tillgänglighet är extra viktigt nu då en stor mängd uppskjutna vårdbesök behöver tas omhand efter pandemin.
– Här har våra medlemmar förlorat mycket. Digitala besök är bra, men många av våra kontroller kan inte göras över skärm. Vi behöver få fysiska vårdbesök snabbt och enkelt.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022. Nu har ett delbetänkande delgetts Lena Hallengren, socialminister. Delbetänkandet kan du läsa nedan. 

Alla nyheter