Bli medlem Ge gåva

Har du koll på fettkuddar?

3 juni 2019

Svajande blodsocker, hypoglykemier och dålig effekt av insulinet kan bero på fettkuddar. Kuddarna bildas under huden om du sprutar in insulin för ofta på samma ställe. Nu finns de första nationella riktlinjerna för injektioner av insulin.

I de nya riktlinjerna lyfts sticktekniken fram som lika viktig som valet av insulin och dos.
Det vanligaste problemet för personer med diabetes är att det bildas fettkuddar i vävnaden om insulinet ges för ofta på samma ställe. Minst 30 procent av alla som går på insulinbehandling har fettkuddar, lipohypertrofi.
Fettkuddarna känns som gummiliknande förhårdnader under huden. I kudden tas insulinet upp sämre än i den vanliga fettvävnaden, därför drabbas patienter som har stuckit sig i fettkuddar av oförklarliga hypoglykemier.

EN STUDIE VISAR att nästan alla som inte roterar stickställe, eller gör det på fel sätt, får fettkuddar.
– Sticket hamnar slentrianmässigt där det är enklast att komma åt: i magen, säger Ingela Bredenberg, specialistsjuksköterska i diabetes vid Karolinska universitetssjukhuset.
För att variera injektionsställe på rätt sätt är Ingela Bredenbergs bästa råd att dela in magen i fyra zoner och sticka en vecka i varje zon, och försöka flytta stickstället någon centimeter varje gång i zonen.

EN GÅNG OM året har vården skyldighet att inspektera alla stickställen genom att titta, klämma och känna. Men det går att upptäcka dolda fettkuddar själv.
– Enklast är att undersöka sig i duschen med tvål på magen. Sätt handen på sidan av magen med fingrarna uppåt revbensbågen och för den inåt magens mitt. Hittar du en fettkudde kan du markera med kirurgtejp som påminner om att inte sticka där.
Efter ett halvår har många fettkuddar halverats i storlek eller läkt ut helt, visar en studie. En annan orsak till att fettkuddar bildas är att nålen inte byts efter varje stick. Många personer med diabetes, 40 procent, återanvänder pennkanyler.
– De är engångsmaterial och gratis för patienten, så använd fräscha nålar, säger Ingela Bredenberg.

Alla nyheter