Bli medlem Ge gåva

Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag

15 december 2021

Svenska Diabetesförbundet är positiva till att Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har granskat det reformerade stödet omvårdnadsbidrag som ersatte vårdbidrag i januari 2019.

ISF har kommit fram till att det finns en risk att besluten varierar för mycket, ett skäl är att det saknas nationella riktlinjer för vad ett normalt föräldraansvar innebär. Eftersom förmånen grundar sig på det som går utöver ett normalt föräldraansvar så är detta avgörande för bedömning av förmånen.

– Vi vet att det har funnits misstankar om att beslut om bidrag kan variera delvis godtyckligt, vilket vi vet drabbar föräldrar till barn med diabetes. Detta gäller den gamla förmånen vårdbidrag liksom det nya omvårdnadsbidraget. Vi välkomnar därför ISF:s förslag om att ett det behövs nationella riktlinjer för vad normalt föräldraansvar innebär, för att rättsosäkerheten ska minska, säger Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor på Diabetesförbundet, som under utredning också fört samtal med utredaren om speciella behov för barn med diabetes.

Du kan besöka ISF hemsida eller läsa hela rapporten på länkarna nedan. 

Alla nyheter