Bli medlem Ge gåva

Första referensgruppsmöte kring att analysera testmetoder för medicinska synkrav för körkort

18 mars 2022

I höstas förra året kom infrastrukturminister Tomas Eneroth med beskedet att testmetoder, för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort, ska analyseras och redovisas i september år 2022.

Diabetesförbundets ordförande Björn Ehlin sitter med i den referensgrupp som är kopplad till arbetet hos Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 

Ett första möte ägde rum tisdagen den 8 mars, och ett intensivt arbete kommer nu att genomföras fram mot slutet av september år 2022 där utredningen ska vara klar.

- Jag ser fram mot att tillsammans med VTI och kollegor från bland annat Glaukomförbundet, STROKE-Riksförbundet och Synskadades Riksförbund hitta bra och hållbara lösningar kring denna problematik, som vi vet är riktigt viktig för många som lever med diabetes, säger Björn Ehlin.  

Frågan är inte enkel och hänger även ihop med det arbete som samtidigt pågår hos Transportstyrelsen avseende föreskrifterna om de medicinska synkraven för innehav av körkort, ett arbete som tyvärr har blivit försenat och förväntas nu vara klart under första halvåret av 2024 - vilket du kan läsa mer om här: Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort - Transportstyrelsen    

Båda dessa processer ingår i Diabetesförbundets kontinuerliga intressepolitiska arbete, där vi löpande skickar remissvar, uppvaktar beslutsfattare samt medverkar i referensgrupper och utredningar för att föra fram våra åsikter i diabetesfrågorna. Det fortsätter vi med framöver också i denna fråga, så att vi över tid kan skapa förbättringar för alla som lever med diabetes.  

Alla nyheter