Bli medlem Ge gåva

Förbundet träffar Socialförsäkringsministern

23 mars 2017

– Det ska inte ifrågasättas att man som förälder måste ges möjlighet att utbilda skolpersonal, det ska vara en självklarhet, säger Karolina Janson, mamma till tioåriga Lisen. På onsdag nästa vecka träffar Diabetesförbundet socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och presenterar då ett eget lagförslag om kontaktdagar som en lösning på VAB-frågan.

Ingen lösning är ännu i sikte för de föräldrar som nekas tillfällig föräldrapenning för att utbilda skol- och förskolepersonal. 2015 formulerade Försäkringskassan en strängare tillämpning av VAB-reglerna vilket ledde till att föräldrar inte längre får ersättning för att lära upp personal om sitt barns diabetes vid till exempel skol- eller personalbyten. Många förtvivlade föräldrar har hört av sig till Diabetesförbundet och berättat om hur de tvingas ta semester eller obetald ledighet för att deras barn ska kunna vistas i skolan. Det finns även föräldrar som tvingats säga upp sig från sitt arbete för att barnet ska kunna gå i skolan.

– Det måste finnas en lagstadgad rätt att, när det behövs, kunna vara med i skolan. Vi stöter på en otrolig oförståelse, och det tar knäcken på oss föräldrar. Det är ett halvtidsjobb att sköta ansökningar, överklaganden och utbildningsmaterial till skolpersonal. Jag vill ju lägga all energi på att ta hand om vår dotter. Det är otroligt frustrerande, och jag gick in i väggen, som så många andra diabetesmammor, säger Karolina Jansson.

Diabetesförbundet har framfört både kritik och förslag till lösningar till såväl politiker som tjänstemän, men hittills utan gehör. Nu är frågan uppe på högsta politiska nivå och förbundsordförande Fredrik Löndahl träffar nästa vecka Annika Strandhäll och kommer föreslå socialförsäkringsministern att kontaktdagar införs. De ska kunna användas när behov av föräldranärvaro i skolan uppstår.

– Det här måste få en lösning. Det kan inte vara så att föräldrar ska behöva vända upp och ner på hela tillvaron och leva i oro för att de inte har rätt till ersättning och kanske inte kunna betala sina räkningar för att, när det är nödvändigt, vara med i skolan. Den rättigheten är en förutsättning för att barn med en sådan allvarlig och ständigt närvarande sjukdom som diabetes ska kunna delta i skolarbete på samma villkor som andra barn, säger Fredrik Löndahl.

Alla nyheter