Bli medlem Ge gåva

Fler besökare än smörgåsar

18 april 2016

En fikaträff med diabetesinformation i Robertsfors drog fullt hus. Tack vare föreningens lyckade samarbete med hälsocentralen och PRO så lockades 75 personer till mötet. I ortens diabetesförening finns 43 medlemmar. – Jag är jättenöjd. Det här kan fungera som ett framtida koncept för flera orter. Nyckeln är att hitta samarbeten med andra föreningar, organisationer och vården, säger Kjell-Åke Nilsson, ledamot i förbundsstyrelsen samt ordförande i länsföreningen.

Lokalen var bokad och smörgåsar bredda så att alla besökare skulle få något att äta till kaffet. Men det blev till att springa till affären för att ordna mer skaffning. 30 förväntade besökare blev istället 75.
Kjell-Åke Nilsson vill gärna sprida det lyckade exemplet som han tycker kan prövas på flera orter. Enkelt beskrivet innebar det att de tog kontakt med den lokala hälsocentralen och lokala PRO (Pensionärernas Riksorganisation).

Diabetesteamet på orten – diabetesläkare, diabetessjuksköterska och sjukgymnast – ställde upp och föreläste för deltagarna. PRO ordnade fika, och ABF tog fram affischer. Förutom föreläsningarna så gavs Diabetesföreningen också tillfälle att berätta om sin verksamhet och förbundet. Dessutom berättade den lokala diabetesläkaren för publiken att han tyckte de skulle gå in på förbundets, i hans tycke utmärkta, hemsida om de ville ha mer information. Han avslöjade även att han själv gick in där ibland för tips om till exempel kost.

Kjell-Åke Nilsson funderar på hur man ska kunna nå framgångar när föreningarna ute i landet ofta blir allt svagare.
– Jag tror att A och O är att hitta samarbetspartners. Jag är oerhört nöjd med att detta lyckades. Det är en fjäder i hatten för Robertsfors diabetesförening, säger Kjell-Åke som också kunde räkna in en ny medlem till följd av arrangemanget.

Text: Staffan Ohlson

Alla nyheter