Bli medlem Ge gåva

Fler äldre personer med diabetes kräver en mer samordnad och kunskapsbaserad äldreomsorg

10 december 2021

Idag blir personer med diabetes äldre än någon gång tidigare i historien, vilket är en oerhört glädjande utveckling. Detta ställer samtidigt allt högre krav på en god omvårdnad av personer med diabetes, särskilt inom äldreomsorgen.

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre lämnade i somras sitt betänkande: Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Diabetesförbundet har lämnat ett remissvar på utredningens rekommendationer: Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre - Regeringen.se 

Diabetesförbundet jobbar med att äldre med diabetes och deras anhöriga känner trygghet i att personal i hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboende har bra utbildning. Det är även viktigt att samma grupp har god kunskap i behandling och vård av diabetes samt känner till skillnader i vård och omsorg mellan personer som har typ 1 och typ 2.

I remissvaret lyfter vi fram bland annat att: 

  • Äldre personer med diabetes inte ska behöva byta behandlingsmetod som en konsekvens av att personalen inom vård och omsorg saknar teknisk kunskap och inte får kompetensutveckling.
  • Personalen inom vård och omsorg bör, som en absolut miniminivå, ha grundläggande baskunskaper om vanliga folksjukdomar som diabetes.
  • Vården och omsorgen om äldre personer med diabetes ska i största möjliga utsträckning organiseras i team där det samverkas mellan de olika kompetenserna som krävs för en bra och sammanhållen diabetesvård.

Läs hela remissvaret på länken nedan.

Remisser

Svenska Diabetesförbundet arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare, bland annat genom att besvara remisser, skriva yttranden och öppna brev. Här kan du läsa och ta del av våra remissvar och skrivelser i frågor som är särskilt angelägna för oss.

Läs mer om Remisser
Alla nyheter