Bli medlem Ge gåva

Ersättning till riskgrupper

25 augusti 2020

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19, och helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att inte riskeras att smittas på jobbet, kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan, skriver Försäkringskassan nu på sin webbplats.

Har du diabetes med komplikationer i minst ett organsystem tillsammans med minst en av diagnoserna: hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 procent) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, kan du ha rätt till ersättning.

Ansökan görs på Försäkringskassans hemsida och du behöver ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida (länk)

Alla nyheter