Bli medlem
Ge en gåva

Enkätstudie om körkort

27 november 2018

På Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) pågår ett projekt där de vill undersöka om välfärden förändras efter återkallat körkort på grund av synfältsbortfall.

I studien jämförs välfärd mellan personer som har körkort och personer som har fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall. Projektet sker inom ramen för ett avhandlingsarbete och är finansierat av Transportstyrelsen.

Nu söker Väg- och transportforskningsinstitut dels personer som har diabetes och som har ett giltigt B-körkort, dels personer som har diabetes men som har fått B-körkortet återkallat på grund av synfältsbortfall.

Uppfyller du kriterierna och är intresserad av att delta i studien

Du deltar genom att besvara en av webbenkäterna nedan. Bäst fungerar webbenkäten på dator/läsplatta, men det går också att besvara den på mobiltelefonen. Deltagandet i enkätstudien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Du som har diabetes och har ett giltigt B-körkort

Du kan delta i studien genom att fylla i följande enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=661224X148876090X89429

Du som har diabetes och har fått B-körkortet återkallat på grund av synfälltsbortfall

Du kan delta i studien genom att fylla i följande enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=665995X148876772X48057

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till:

Jonna Nyberg (Doktorand vid Örebro universitet samt VTI)
Mejladress: jonna.nyberg@vti.se
Telefonen: 070-943 04 85

Alla nyheter