Bli medlem Ge gåva

Diabetesförbundet skickar öppet brev till regeringen

22 april 2016

– Barn med diabetes måste ha en självklar rätt till en bra och säker skolgång. En förutsättning för det är att föräldrarna ges möjlighet att utbilda lärare och skolpersonal om sjukdomen och barnets individuella vårdbehov. Försäkringskassans nya tolkning av VAB-reglerna medger inte detta vilket försätter både föräldrar och barn i en ohållbar situation, säger Diabetesförbundets ordförande Fredrik Löndahl.

Under hösten och våren har många familjer drabbats av den nya tolkningen av VAB-reglerna. Förtvivlade föräldrar har hört av sig till Diabetesförbundet eller sin vårdmottagning för att få råd och stöd. Det nedslående besked de fått från Försäkringskassan är att de får ta semester eller obetald tjänstledighet för att kunna lära upp personalen.

– Sådan upplärning är absolut nödvändig för att barnet över huvud taget ska kunna vistas i skolan, säger Fredrik Löndahl.

Den nödvändiga utbildningen av personalen kan ta allt från någon dag till ett par veckor. Det sker vid diagnosen, och därefter vid klass/skolbyten, personalförändringar och liknande händelser. Föräldrarna, som redan befinner sig i en mycket utsatt situation, riskerar nu dessutom att förlora sitt arbete då de inte har någon laglig rätt att ta ledigt. Istället hänvisas de till arbetsgivarens goda vilja.

– Oro för både familjens ekonomi och barnets säkerhet i skolan är inte en bra förutsättning för en god skolgång för barnet, eller för föräldrarnas framtida möjlighet till förvärvsarbete, säger Fredrik Löndahl.

Diabetesförbundet vill se en lösning på den situation som drabbat många familjer runt om i landet.

– Den svenska skolan ska vara jämlik och ge barn med en kronisk sjukdom samma goda förutsättningar i livet som andra barn, säger Fredrik Löndahl.

I dag skickar därför Diabetesförbundet ett öppet brev till de fyra ansvariga statsråden och ber om en inbjudan för att inom en snar framtid träffas och diskutera konkreta förslag på lösningar.

Alla nyheter