Bli medlem Ge gåva

Diabetesföräldrar förhindrade att jobba heltid

23 maj 2024

Hälften av föräldrarna till barn med diabetes går ner i arbetstid för att hantera barnens kroniska sjukdom. Föräldrarna står samtidigt helt utan ersättning när de behöver ge sina barn stöd i skolan. Svenska Diabetesförbundet vill att regeringen underlättar för gruppen genom att ge rätt till VAB vid insatser under skoldagen.

- Det är dags att föräldrar till barn med diabetes får ett bättre stöd av samhället för att kunna delta fullt ut i arbetslivet. Ett första viktigt steg är att ge rätt till VAB när föräldrar ger barnen stöd i skolan, säger Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet.

En ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet visar att det omfattande ansvar som föräldrar till barn med diabetes har skapar ohälsa. Var femte har varit sjukskriven på grund av sitt barns diabetes. Detta trots att de anpassningar föräldrarna gör i sina arbetsliv är omfattande. Hälften av föräldrarna går ner i arbetstid. Det är också vanligt att byta arbetsplats, yrke, börja studera eller helt sluta arbeta.

Drygt 8 000 barn har typ 1 diabetes och ytterligare 900 barn får sjukdomen varje år. Sjukdomen är kronisk och förutsätter egenvård dygnet runt. Föräldrar till barn med diabetes har ett mycket omfattande ansvar för barnets sjukdom. Framför allt när det handlar om att blodsockret ska hållas på en jämn nivå för att undvika risken för akuta tillstånd och ohälsa i framtiden. Under skoldagen har skolan ansvaret för barnet. Föräldrarna behöver dock utbilda personalen om barnets behov, och det är vanligt att de ställer upp som resurser i skolan när medarbetare är sjuka. För detta får föräldrarna ingen ersättning alls, utan måste ta ledigt utan lön. Detta skapar en ekonomisk stress hos redan hårt pressade föräldrar, inte minst de som är ensamstående.

- Med rätt stöd från samhället skulle en mycket högre andel av de här föräldrarna kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden och förbättra både sin ekonomiska trygghet och bidra till statskassan. Ett färdigt förslag om rätt till VAB vid stöd i skolan ligger på regeringens bord, det är hög tid att de går vidare med det, säger Emma Skepp.

För ytterligare information: Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet – emma.skepp@diabetes.se eller 073 693 75 32

Läs delrapporten här: Deltidsarbete och sjukskrivningar - arbetslivet för föräldrar till barn med diabetes

Om undersökningen:

Enkäten skickades ut via både epost och via Svenska Diabetesförbundets övriga sociala kanaler samt hemsida torsdagen den 12 oktober och stängdes onsdagen den 8 november 2023. 630 av de i storleksordning 18 000 vårdnadshavare till barn med diabetes i Sverige har besvarat enkäten.

Alla nyheter