Bli medlem Ge gåva

Diabetesfonden delar ut 26,5 miljoner

11 januari 2021

Trots ett på flera sätt osäkert år kan Diabetesfonden dela ut hela 26,5 miljoner kronor i ändamålsanslag inför 2021. Av anslaget kommer 20,5 miljoner att gå till forskning och 6 miljoner delas ut särskilt till projekt som omfattar kunskapsspridning och utbildningsinsatser i diabetes.

- Hela 55 forskningsprojekt kommer 2021 att ta del av forskningsanslaget på 20,5 miljoner, såväl rekommenderade som nya, säger Anna Stigsdotter Jansson, ordförande i Diabetesfonden.

Pandemin, där diabetes initialt identifierades som riskfaktor för covid, har än mer tydliggjort betydelsen av utbildnings- och kunskapshöjande insatser kring diabetes. Diabetesfonden har därför, bland annat till följd av läget, valt att göra en särskild projektsatsning till dessa ändamål under en kommande treårsperiod genom Diabetesförbundet.

- Förutom de 55 forskningsprojekten som vi stöttar kommer vi också att kunna satsa mer långsiktigt på att höja kunskapsnivån om diabetes till allmänheten och riktade grupper, det känns både viktigt och roligt, menar Anna Stigsdotter Jansson.

Alla nyheter