Bli medlem Ge gåva

Diabetesfonden utlyser extra anslag till forskning om Covid-19 och diabetes

15 juli 2020

Diabetesfonden har beslutat om att utöka forskningsanslaget med 500 000 kr. Anslaget är öronmärkt för forskning kring kopplingen mellan Covid-19 och diabetes.

Bakgrunden till beslutet är att en alltför stor andel av de som blir svårt sjuka i Covid-19 är personer med diabetes.
– Vi har under pandemin fått olika besked från myndigheterna och olika teorier har spridits, men vi saknar vetenskapligt grundade svar kring den stora representationen av personer med diabetes som blivit svårt sjuka i eller avlidit av Covid-19. Vi vill med detta anslag bidra till att komma närmare svaren och målet är det leder till bättre vård för personer med diabetes som drabbas, säger Anna Stigsdotter Jansson, ordförande i Diabetesfonden.

Ansökan är nu öppen och stängs den 15 september.

Alla nyheter