Bli medlem Ge gåva

Det fria insulinet ifrågasatt

9 april 2019

En statlig läkemedelsutredning föreslår att fritt insulin avskaffas och i stället lyfts in i högkostnadsskyddet. − Det vore en återgång till sämre tider med potentiellt farliga konsekvenser, säger förbundsordförande Cajsa Lindberg.

Insulin har för patienten varit helt kostnadsfritt sedan mitten av 1950-talet, bland annat tack vare Diabetesförbundets idoga arbete. Diabetesförbundet har varit en av de starkaste rösterna för fritt insulin och mobiliserat kampanjer och agerat med kraft när det vid ett par tillfällen varit hotat. Nu är ämnet på bordet igen då utredningen ”Läkemedel och förbrukningsvaror med särskilda subventionsformer” föreslår att insulinet inte längre ska vara kostnadsfritt för patienten utan i stället bli en del av högkostnadsskyddet. För de patienter som i dag enbart hämtar ut insulin skulle det innebära en årlig kostnad på 2 250 kronor.

INSULIN ÄR DEN enda medicin som i dag är helt kostnadsfri. Utredaren menar att fritt insulin ”framstår som en anomali som ökar ojämlikheten i vården.” Bland annat framförs att fritt insulin riskerar att leda till att patienter av ekonomiska skäl väljer insulinbehandling för tidigt i relation till andra möjliga behandlingar.
− Det undantag som funnits för insulin är svårt att motivera, för det finns så många andra tillstånd som skulle kunna motiveras på samma sätt. Eftersom vi har ett fungerande högkostnadsskydd finns inga skäl för undantaget. Vi har tittat på statistiken, och är man insulinberoende så når man också högkostnadsskyddet på andra sätt. Vi kan inte se att enskilda individer kommer att drabbas, säger utredaren Toivo Heinsoo i en kommentar i lifetime.se.

ÄN SÅ LÄNGE är det endast en rekommendation i en utredning, och inte ett skarpt politiskt förslag.
− Skulle det mot förmodan hörsammas av politiker som vill genomföra förslaget så kommer vi att protestera kraftfullt. Det är både en ekonomisk fråga för enskilda personer med diabetes och en viktig principfråga att ett livsnödvändigt hormon ska vara kostnadsfritt, säger förbundsordförande Cajsa Lindberg.

Foto: Shutterstock

Alla nyheter