Bli medlem Ge gåva

Dags att genomföra Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utredningsförslag om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall

30 mars 2023

Tillbaka i oktober 2022 lämnade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utredningsförslag till regeringen. Uppdraget var att utreda förutsättningarna för undantagshantering från de medicinska föreskrifterna med avseende på synfältsbortfall för innehav av B-körkort.

Bedömningen är att i storleksordning 500 personer med diabetes årligen blir av med sitt körkort på grund av att de inte klarar synkraven, utan att det alltid finns en tydlig koppling till den faktiska körförmågan. Svenska Diabetesförbundet anser att det finns många bra förslag i utredningen som regeringen bör gå vidare med. För att försöka skynda på processen runt det vidare arbetet, och påminna regeringen om att det nuvarande regelverket ofta har mycket stora konsekvenser för de drabbade har Svenska Diabetesförbundet skickat ett brev till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson. 

- Regeringen har under lång tid haft ett antal konkreta och bra förslag på hur de kan gå vidare med den nödvändiga lagstiftningen, så personer med synbortfall kan genomföra praktiska tester som mäter körförmågan. Det är dags att tag nästa steg nu. Vi vill att personer med diabetes som har god körförmåga och är trafiksäkra kan fortsätta köra och inte drabbas av dessa nästan schablonmässiga indragningar av körkort som vi ser idag, konstaterar Björn Ehlin ordförande Svenska Diabetesförbundet.

Läs hela brevet här: Öppet brev till Infrastruktur- och bostadsminister

Alla nyheter