Bli medlem
Ge en gåva

Coronaviruset (Covid-19) 17 mars 2020

17 mars 2020

Med anledning av det nya coronaviruset Covid-19 vill vi uppmana våra medlemmar att lyssna på Folkhälsomyndigheten för att få den senaste informationen om viruset.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för importfall och risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall till mycket hög. 

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. I Sverige har hittills drygt 1 000 fall av sjukdomen rapporterats, och det finns tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet.

Nu är det därför läge att vidta ytterligare åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19 i Sverige, och skydda de mest utsatta från att bli smittade. Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler

Vill man ställa frågor om coronaviruset ska man ringa 113 13. Om man känner symptom ska man i första hand läsa på www.1177.se för mer information och i andra hand ringa 1177. 

Följande information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Hur stor är risken att smittan sprids just nu i Sverige?

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer att risken nu är mycket hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms nu också som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar varje vecka. Nya bedömningar görs utifrån analys av den senaste tidens utveckling i omvärlden och bygger på uppgifter främst från Världshälsoorganisationen WHO och den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Finns det några särskilda riskgrupper?

Vi vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Studien från Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Det är idag svårt att veta om det skulle se likadant ut i Sverige. Rapporter från Italien talar för att äldre personer över 85 är den mest utsatta gruppen, men ger ingen information om risker i andra åldersgrupper.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För den senaste informationen om viruset, besök Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Alla nyheter