Bli medlem Ge gåva

Brist på läkemedel

20 januari 2023

Just nu är det brist på olika läkemedel, vilket blivit mycket uppmärksammat i media.

Särskilt läkemedlet Ozempic har diskuterats och Svenska Diabetesförbundets ordförande Björn Ehlin har tidigare kommenterat detta i LäkemedelsVärlden:

 – Då läkemedel får fler användningsområden behöver tillgången säkerställas innan det börjar förskrivas till nya patienter. Det är viktigt att prioritera patienter som redan använder Ozempic.

Läs hela artikeln här: Ökad efterfrågan orsakar brist på diabetesläkemedel. 

Det blir allt vanligare att vi får brist på olika läkemedel. Då är det viktigt att man inte väntar tills man förbrukat all medicin, utan har en marginal ifall det blir brist.

Svenska Diabetesförbundet kommer under våren i en undersökning bland annat kartlägga hur situationen ser ut för personer med diabetes när det gäller restnoterade läkemedel och dess konsekvenser.

Alla nyheter