Bli medlem Ge gåva

Barn med diabetes får inte det stöd de behöver – Emma 4 år i Täby är ett av dem

12 november 2018

En undersökning genomförd av Svenska Diabetesförbundet visar att sex av tio barn med diabetes inte får det resursstöd i förskolan eller skolan som de har rätt till. En konsekvens av detta är att föräldrar måste följa med barn som har diabetes till förskola/skola, stanna hemma för att ta hand om dem eller utbilda pedagogerna om diabetes.

Föräldrarna har dock inte rätt till tillfällig föräldrapenning/VAB från Försäkringskassan för att göra detta, vilket ofta gör en redan svår situation även svår ekonomiskt. 
− Barn med diabetes och deras föräldrar har laglig rätt till en dräglig tillvaro och en fungerande vardag, och de har samma rätt att gå i skolan som sina kompisar. Trots detta ser vi gång på gång hur myndigheter och kommuner sviker den här utsatta gruppen, säger Cajsa Lindberg, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet.

För familjen Nyhed i Täby har vardagen förändrats drastiskt sedan Emma, 4 år fick diabetes typ 1. Deras tillvaro präglas av ständig oro, sömnlösa nätter och sjukskrivning för mamma Maria. Hon och pappa Lars har i över ett halvår kämpat för att Emma ska få en full diabetesresurs i förskolan, något diabetessjuka barn har rätt till vid behov men trots det sällan får.
− Vi måste ha en beredskap dygnet runt för Emma. Täby kommuns vägran att betala för Emmas resurs gör mig förtvivlad. Vi känner oss så fruktansvärt maktlösa som inte får någon hjälp, säger Maria Nyhed.

Varje dag får två barn, totalt ca 900 barn om året, i Sverige typ 1-diabetes. Små barn kan inte själva ta ansvar för denna hantering utan behöver hjälp av vuxna, av sina föräldrar eller en diabeteskunnig resurs i förskolan eller i skolan. Många föräldrar möter dock stora problem med att få den hjälp som krävs för att barnet ska få en lugn, trygg och säker skolgång.

Alla nyheter