Bli medlem Ge gåva

Allt fler delar mediciner via webben

22 oktober 2018

Att ge bort insulin eller andra receptbelagda mediciner har blivit allt vanligare till följd av förfrågningar på sociala medier. Men att dela med sig av mediciner kan innebära risker.

Sociala medier har gjort det lätt att efterlysa insulin och andra hjälpmedel och mediciner i olika situationer. Det kan till exempel handla om att man är på resa, glömt insulinet hemma och lägger ut en efterlysning om hjälp på nätet.
− Det är ett fenomen som tidigare förekommit vid enstaka tillfällen, men blivit allt vanligare. I somras kom frågor om att få tag på insulin nästan dagligen, säger Jonas Bergstedt, som är moderator för den stora Facebookgruppen Bolla diabetestankar samt ledamot i Diabetesförbundets styrelse.

Är du orolig över den utvecklingen?

Ja, det borde inte vara så vanligt. Jag kan förstå att man i ett krisläge kan låna insulin av en vän som man har förtroende för. Men att få eller lämna ut insulin till vem som helst via Facebookgrupper är en annan sak, menar Jonas Bergstedt.

Elin Maria Bergsten, utredare och legitimerad apotekare på Läkemedelsverket, avråder bestämt från att dela med sig av, eller sälja, receptbelagda mediciner. Hon har sett exempel där mediciner lagts ut till försäljning på auktionssajter som Tradera.
− Det är definitivt olämpligt att ge bort läkemedel, av många olika skäl. Receptbelagda mediciner är bara till för dig. Om du lämnar över till någon annan kan det vara medicin som är farlig för den personen.

Elin Maria Bergsten varnar också för att det inte går att kontrollera om medicinen förvarats på rätt sätt och fungerar som den ska.
− Behöver man ett receptbelagt läkemedel ska man kontakta läkare, och det är bara apotek som får sälja eller lämna ut det.

Enligt Pernilla Lötberg, jurist på Läkemedelsverket, är det olagligt för andra än apotek att sälja receptbelagda läkemedel till privatpersoner.
− Att sälja läkemedel är att bryta mot lagen. När det gäller att ge bort läkemedel så är läkemedelslagstiftningen inte lika tydlig. Men beroende på situationen skulle hanteringen kunna vara ett brott läkemedelslagen eller annan strafflagstiftning.

Jonas Bergstedt ser en fara i att om fenomenet växer så kan det legitima systemet undermineras.
− Apoteken har jobbat mycket med ökad tillgänglighet vad gäller till exempel öppettider. Nu när vi krävt den möjligheten så bör man nyttja den istället för att gå runt den.

Alla nyheter