Bli medlem Ge gåva

Alla har rätt till en bra start i livet - även de som har diabetes!

4 april 2016

På torsdag den 7/4 är det WHOs världshälsodag som i år har tema diabetes. Vi vill ta detta tillfälle i akt att lyfta några av alla de frågor vi på Svenska Diabetesförbundet arbetar aktivt med. För oss är det viktigt att alla får en bra start i livet. Det är något som kan tyckas vara en självklarhet idag, men tyvärr är det inte alltid så för barn och unga med diabetes.

Föräldrar till barn med diabetes nekas VAB

En ny strängare tolkning av VAB-reglerna gör att föräldrar till barn med diabetes nekas ersättning för att lära upp skolpersonal vid till exempel byte av skola, eller för att själva vårda sina barn när diabeteskunnig personal inte finns på plats. Det är en tolkning som innebär en stor otrygghet för föräldrarna, och att barn med diabetes inte får samma förutsättningar som andra att klara sin skolgång.

Övergången från barn- till vuxenmottagning

Statistik visar att det är svårast för personer mellan 18 och 25 år att uppnå bra blodsockerbalans. Långtidsblodsockret (HbA1c) bör helst vara under 52 mmol/mol men ligger i snitt betydligt högre i denna åldersgrupp. Höga blodsockervärden riskerar att leda till en väldig oro i nuet och allvarliga komplikationer som fotamputationer, stroke, blindhet och njursvik på sikt.

Det finns sannolikt flera orsaker till att många ungdomars blodsockerkontroll är otillräcklig. Hormonella faktorer i samband med pubertet och sociala förändringar vid övergången till vuxenlivet bidrar till detta. Vården måste anpassas till ungdomars och unga vuxnas speciella behov av stöd och hjälp under dessa år. 

Jämlik diabetesvård

Alla som lever med någon typ av diabetes ska ha rätt till en god och likvärd diabetesvård oavsett kön, bostadsort, utbildning, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar. Det innebär att behandling, bemötande och tillgång till personal, hjälpmedel och förbrukningsartiklar ska vara jämlik och utgå från individens behov. Det här är tyvärr ingen självklarhet, och en sådan sak som var du bor i landet kan kraftigt påverka dina förutsättningar för tillgång på de hjälpmedel och den medicin som är bäst lämpade för just dig. 

Hjälp oss att uppmärksamma dessa viktiga frågor genom att den 7/4 twittra "WHOs världshälsodag: Alla har rätt till en bra start i livet - även de som har diabetes! #diabetes #diabetes_sv #WHO http://diabetes.se/varldshalsodagen" Tillsammans kan vi skapa uppmärksamhet, och förhoppningsvis förändring, i de orättvisor som drabbar barn och unga med diabetes!

Alla nyheter